Jednostki organizacyjne

USOS

Od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Nowych Technologii i Chemii prowadzi nabór na studia III stopnia w dyscyplinach naukowych: chemia i inżynieria materiałowa.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uzyskać stopień naukowy doktora chemii lub doktora nauk technicznych.
Szczegóły kwalifikacji zainteresowani znajdą w zakładce REKRUTACJA – Studia doktoranckie - na stronie internetowej naszego wydziału.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW