Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Wszystkie prawa studentów, obowiązki i inne sprawy związane z organizacją i prze-biegiem studiów I i II stopnia  studiów III stopnia, studiów podyplomowych  oraz ich zakończeniem regulują niżej wymienione podstawowe dokumenty:

  1. Statut Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (tekst jednolity – stan prawny na dzień 17 listopada 2015 r.) Obwieszczenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 4/WAT/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu WAT.
  2. Regulamin studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława   Dąbrowskiego. Przyjęty uchwałą Senatu WAT nr 30/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony  przez Ministra Obrony Narodowej decyzją Nr 14 z dnia 10 sierpnia 2015 r.
  3. Regulamin studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława         Dąbrowskiego. Przyjęty uchwałą Senatu WAT nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej decyzją Nr 13 z dnia 10 sierpnia 2015 r.
  4. Regulamin studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Przyjęty uchwałą Senatu WAT Nr 46/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
  5. Regulamin kursów dokształcających w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Przyjęty uchwałą Senatu  WAT nr 47/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

REGULAMINY

Regulamin studiów podyplomowych - pdf 4,22 MB

Regulaminy studiów na stronie WAT - link

INFO DLA WYKŁADOWCÓW