Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Na podstawie regulaminu Rady Wydziału stałe komisje Rady proponują rozpatrzyć na posiedzeniu 19.04.2018r. następujące sprawy wymagające uchwał i opinii:

- wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego (dr hab. K. Jóźwikowski);
- wyznaczenie kandydatów na recenzentów w tym postepowaniu,
- zamknięcie przewodu doktorskiego (mgr inż. W. Pusz);
- zatwierdzenie rocznego sprawozdania dziekana;
- wyrażenie opinii nt. zatrudnienia nauczyciela (dr S. Sulej).

Sekretarz Rady

 

INFO DLA WYKŁADOWCÓW