Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

07-12-2017 09:41
06-12-2017 18:15
01-12-2017 13:10
01-12-2017 13:10
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02

SEKRETARZ RADY WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

Andrzej DZISIÓW, tel. 261 839 028 e-mail: andrzej.dzisiow@wat.edu.pl

Podstawowe kompetencje  organ kolegialnego
Rady Wydziału Nowych Technologii i Chemii:

 

 • ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału;
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Wydziału i jego jednostek organizacyjnych, pełnienie funkcji doradczych i opiniodawczych dla dziekana;
 • wyrażanie opinii społeczności akademickiej Wydziału we wszystkich sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana;    
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją i właściwym poziomem procesu dydaktycznego na Wydziale;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością naukową Wydziału oraz rozwojem naukowym i dydaktycznym pracowników Wydziału;
 • nadawanie stopni naukowych
  1. doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia,
  2. doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa,
  3. doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa, oraz     podejmowanie odpowiednich uchwał w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.

Regulamin Rady Wydziału  Nowych Technologii  i  Chemii

Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału w 2016 roku,
zawsze w czwartki o 12.00

Skrócony plan posiedzeń

 

INFO DLA WYKŁADOWCÓW