Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

SEKRETARZ RADY WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

Andrzej DZISIÓW, tel. 261 839 028 e-mail: andrzej.dzisiow@wat.edu.pl

Podstawowe kompetencje  organ kolegialnego
Rady Wydziału Nowych Technologii i Chemii:

 

 • ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału;
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Wydziału i jego jednostek organizacyjnych, pełnienie funkcji doradczych i opiniodawczych dla dziekana;
 • wyrażanie opinii społeczności akademickiej Wydziału we wszystkich sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana;    
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją i właściwym poziomem procesu dydaktycznego na Wydziale;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością naukową Wydziału oraz rozwojem naukowym i dydaktycznym pracowników Wydziału;
 • nadawanie stopni naukowych
  1. doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia,
  2. doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa,
  3. doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa, oraz     podejmowanie odpowiednich uchwał w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.

Regulamin Rady Wydziału  Nowych Technologii  i  Chemii

Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału w 2016 roku,
zawsze w czwartki o 12.00

Skrócony plan posiedzeń

 

INFO DLA WYKŁADOWCÓW