Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

     Dziekanat jest jednostką organizacyjną Wydziału wspomagającą Dziekana i Prodziekanów w prowadzeniu spraw organizacyjnych związanych z działalnością dydaktyczną i naukową. Prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpiecza dokumentację dotyczącą działalności Wydziału, dokumentacji dydaktycznej i przebiegu studiów. Dziekanat odpowiada także za inicjowanie  i organizację uroczystości Wydziałowych a także działalności wydawniczej i promocji Wydziału. Współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału i Akademii.

Dziekanat odpowiada za organizację studiów prowadzonych na Wydziale(studia stacjonarne i studia niestacjonarne)

 • Stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)
 • Niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)
 • Stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)
 • Niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie)
 • Stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia (doktoranckie)
 • Studia podyplomowe
 • Kursy specjalistyczne

Sprawy studentów i osób zainteresowanych
Załatwiane są codziennie od poniedziałku do piątku
w  godzinach 7.30 – 15.30

 Podczas zjazdów studentów niestacjonarnych
sprawy załatwiane są w następujące dni i godziny:
- w piątek – w godz. 7.30 – 17.00
- w sobotę – w godz. 7.30 – 14.00

 

Informację dotyczącą wszystkich spraw  można uzyskać drogą telefoniczną
i elektroniczną:

 

KIEROWNIK DZIEKANATUmgr Jan SKOCZYŃSKI
tel. 261 839 474
email: jan.skoczynski@wat.edu.pl
Sztab WAT, pokój nr 159

 

mgr Joanna SZEREWICZ-KLOSKE
tel. 261 839 438
email: joanna.kloske@wat.edu.pl
Sztab WAT, pokój 155
 • Studia wojskowe
 • Studia I stopnia stacjonarne – chemia

 

mgr Aneta WNĘTRZAK
tel. 261 839 520
email: aneta.wnetrzak@wat.edu.pl
Sztab WAT, pokój 157
 • Inżynieria materiałowa
 • Studia II stopnia stacjonarne - inżynieria materiałowa i chemia

 

mgr Marta POKORSKA
tel. 261 839 435
email: marta.pokorska@wat.edu.pl
Sztab WAT, pokój 157
 • Studia niestacjonarne
 • Studia III stopnia
 • Studia międzyuczelniane II stopnia stacjonarne - chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
 • Studia podyplomowe
 • Erasmus

INFO DLA WYKŁADOWCÓW