Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

13-10-2017 09:31
13-10-2017 09:31
13-10-2017 09:31
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 10:42
12-10-2017 10:42
11-10-2017 08:56
11-10-2017 08:56
09-10-2017 12:21
06-10-2017 14:35
06-10-2017 13:04
06-10-2017 13:04
06-10-2017 10:28
06-10-2017 10:28
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
05-10-2017 09:50
05-10-2017 09:50
05-10-2017 06:54

     Dziekanat jest jednostką organizacyjną Wydziału wspomagającą Dziekana i Prodziekanów w prowadzeniu spraw organizacyjnych związanych z działalnością dydaktyczną i naukową. Prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpiecza dokumentację dotyczącą działalności Wydziału, dokumentacji dydaktycznej i przebiegu studiów. Dziekanat odpowiada także za inicjowanie  i organizację uroczystości Wydziałowych a także działalności wydawniczej i promocji Wydziału. Współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału i Akademii.

Dziekanat odpowiada za organizację studiów prowadzonych na Wydziale(studia stacjonarne i studia niestacjonarne)

  • Stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)
  • Niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)
  • Stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)
  • Niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie)
  • Stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia (doktoranckie)
  • Studia podyplomowe
  • Kursy specjalistyczne

Sprawy studentów i osób zainteresowanych
Załatwiane są codziennie od poniedziałku do piątku
w  godzinach 7.30 – 15.30

 Podczas zjazdów studentów niestacjonarnych
sprawy załatwiane są w następujące dni i godziny:
- w piątek – w godz. 7.30 – 17.00
- w sobotę – w godz. 7.30 – 14.00

 

Informację dotyczącą wszystkich spraw  można uzyskać drogą telefoniczną
i elektroniczną:

 

KIEROWNIK DZIEKANATUmgr Jan SKOCZYŃSKI
tel. 261 839 474
email: jan.skoczynski@wat.edu.pl
Sztab WAT, pokój nr 159

 

mgr Joanna SZEREWICZ-KLOSKE
tel. 261 839 438
email: joanna.kloske@wat.edu.pl
Sztab WAT, pokój 155
  • Studia wojskowe
  • Studia I stopnia stacjonarne – chemia

 

mgr Aneta WNĘTRZAK
tel. 261 839 520
email: aneta.wnetrzak@wat.edu.pl
Sztab WAT, pokój 157
  • Inżynieria materiałowa
  • Studia II stopnia stacjonarne - inżynieria materiałowa i chemia

 

mgr Marta POKORSKA
tel. 261 839 435
email: marta.pokorska@wat.edu.pl
Sztab WAT, pokój 157
  • Studia niestacjonarne
  • Studia III stopnia
  • Studia międzyuczelniane II stopnia stacjonarne - chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
  • Studia podyplomowe
  • Erasmus

INFO DLA WYKŁADOWCÓW