Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

07-12-2017 09:41
06-12-2017 18:15
01-12-2017 13:10
01-12-2017 13:10
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
dr hab. inż. Tomasz CZUJKO
dr inż. Stanisław JÓŹWIAK
Badania wytrzymałościowe
Pomiary twardości
dr inż. Zbigniew ZARAŃSKI
BUDOWA i KINEMATYKA FREZAREK
BUDOWA i KINEMATYKA TOKAREK
POMIARY KĄTÓW - Druk sprawozdania
POMIARY KĄTÓW - Materiały
POMIARY KĄTÓW - Pytania sprawdzające
dr inż. Zenon KOMOREK
dr inż. Stanisław SULEJ
dr inż. Dariusz ZASADA
Komputerowe wspomaganie doboru materiałów - studia II stopnia - zagadnienia
Zasady doboru materiałów konstrukcyjnych - studia I stopnia - zagadnia
dr inż. Tomasz DUREJKO
Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania
KONSPEKT do ćwiczenia laboratoryjnego nr 3
KONSPEKT do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5
KONSPEKT do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6
KONSPEKT do ćwiczenia laboratoryjnego nr 8
KONSPEKT do ćwiczenia laboratoryjnego nr 9
Zastosowanie laserów w inżynierii materiałowej
KONSPEKT do ćwiczenia laboratoryjnego nr 3
KONSPEKT do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4
KONSPEKT do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6
KONSPEKT do ćwiczenia laboratoryjnego nr 8
dr inż. Dariusz SIEMIASZKO
Formowanie i spiekanie
Metody obróbki plastycznej metali
Metody termicznego spajania metali
Nacinanie i pomiary kół zębatych
Pomiary przyrządami czujnikowymi. Sprawdziany do wałków i otworów
Metody lutowania i zgrzewania
Metody termicznego spajania materiałów
Pomiary kątów grupy C3
Pomiary kątów grupy N3
Przebieg i warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych
dr inż. Paweł JÓŹWIK
TECHNIKI WYTWARZANIA -charakterystyka warstwy wierzchniej
FIZYKA ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO - mechanizmy hamowania dyslokacji kształtowanie substruktury
FIZYKA ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO - właściwości sprężyste
dr inż. Krzysztof KARCZEWSKI
dr inż. Radosław ŁYSZKOWSKI
Dobór narzędzi i parametrów skrawania - prezentacja
Dobór narzędzi i parametrów skrawania - sprawozdanie
Funkcje aproksymujące wyniki pomiarów
Nagniatanie naporowe
Komputerowe wspomaganie procesów obróbki plastycznej
Zużycie i trwałość ostrza
Zużycie i trwałość ostrza - sprawozdanie
Procesy przeróbki plastycznej materiałów metalowych
Mechaniczna technologia metali
Wyznaczenie krzywej zużycia, okresu trwałości i granicznego stępienia ostrza
Pomiar sił skrawania
dr inż. Małgorzata NOREK
Analiza termiczna metali i stopów
Konstrukcyjne stopy żelaza z węglem
Metody lutowania i zgrzewania
Odwzorowanie kształtu oraz nieciągłości wewnętrznych metodą tomografii komputerowej
Odwzorowanie kształtu oraz nieciągłości wewnętrznych  metodą tomografii komputerowej
Preparatyka i badania makroskopowe
dr inż. Julita DWORECKA-WÓJCIK
BWM ćw. 1 Identyfikacja nieciągłości występujących w odlewach
BWM ćw. 2 Identyfikacja nieciągłości występujących w złączach spawanych
BWM ćw. 3 Identyfikacja nieciągłości eksploatacyjnych metodą wizualną
BWM ćw. 4 Dobór parametrów badań magnetycznych
BWM ćw. 5 Wyznaczanie charakterystyk głowic ultradźwiękowych
BWM ćw. 6 Dobór parametrów naświetlania radiologicznego i ocena radiogramów
BWM ćw. 7 Dobór metody badań nieniszczących wybranych elementów konstrukcyjnych
BWM L2 Wpływ kształtu karbu i temperatury na udarność
LMT L4 Struktura i właściwości konstrukcyjnych stali stopowych i specjalnych
Mat L2 Badania właściwości mechanicznych
MKon L4 Badania nieniszczące
MNM L3 Porównawcze badania fraktograficzne przełomów
mgr inż. Janusz HRYCZENIUK
Pomiary przyrządami suwmiarkowymi i mikrometrycznymi
mgr inż. Izabela KUNCE
Geometria ostrza
Pomiar parametrów geometrycznych zużycia ostrza
mgr inż. Magdalena ŁAZIŃSKA
Podstawy Inżynierii Wytwarzania-Sposoby obróbki skrawaniem
Techniki wytwarzania - Projektowanie i wykonanie formy piaskowej
mgr inż. Piotr MATYSIK
Wpływ struktury stopów żelaza na ich właściwości mechaniczne
mgr inż. Marek POLAŃSKI
Dobór parametrów w spawaniu łukowym - materiały do ćwiczenia audytoryjnego
Różnice pomiędzy czystym pierwiastkiem, roztworem stałym, fazą międzymetaliczną, polimorfizm pierwisatków
Wzór sprawozdania
mgr inż. Wojciech POLKOWSKI
Zgniot i rekrystalizacja - Materiały Konstrukcyjne w Budowiem Maszyn
mgr inż. Wojciech STĘPNIOWSKI
Analiza niepewności pomiarów wielkości geometrycznych
Projektowanie i wykonanie formy piaskowej
Stopy miedzi i materiały na łożyska ślizgowe
Szacowanie Niepewności Pomiaru
mgr inż. Michał ZIĘTALA
Techniki Wytwarzania - Procesy obróbki plastycznej
Techniki wytwarzania - Spajanie metali
Podstawy Inżynierii Wytwarzania - Metody termicznego spajania metali
mgr inż. Emilia ŻUCHOWSKA
Podstawy Inżynierii Wytwarzania-Sposoby obróbki skrawaniem
Techniki wytwarzania-Metody spawania łukowego
 
 
 

INFO DLA WYKŁADOWCÓW