Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12
22-03-2018 08:06

Niniejsze opracowanie jest wersją poprawioną i uzupełnioną skryptu WAT

 

Fizyka ćwiczenia laboratoryjne
Jolanta RUTKOWSKA, Tomasz KOSTRZYŃSKI, Konrad ZUBKO
Skrypt WAT, Warszawa 2008

 

 

 

 

Teoria zjawisk fizycznych została pogrupowana w następujące działy:

Informacje przydatne w danym ćwiczeniu mogą znajdować się w różnych działach.
 


Karta Tytułowa - czyli jak wykonać sprawozdanie?

 

SALA 139

ĆWICZENIE 9, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie napięcia powierzchniowego za pomocą kapilary

ĆWICZENIE 10, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie stosunku Cp/Cv dla powietrza metodą  Clementa-Desormesa

ĆWICZENIE 11, teoria do ćwiczenia
Pomiar ciepła molowego powietrza metodą rozładowania kondensatora

ĆWICZENIE 26, teoria do ćwiczenia
Pomiar współczynnika indukcji wzajemnej

ĆWICZENIE 33, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie prędkości lotu ciała przy pomocy wahadła balistycznego

ĆWICZENIE 38, teoria do ćwiczenia
Pomiar składowej poziomej ziemskiego pola magnetycznego

ĆWICZENIE 39, teoria do ćwiczenia
Czas trwania zderzenia kul

ĆWICZENIE 40, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie modułu sprężystości przy pomocy wahadła torsyjnego

 

SALA 140

ĆWICZENIE 1, teoria do ćwiczenia
Rozkład normalny

ĆWICZENIE 4, teoria do ćwiczenia
Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

ĆWICZENIE 13, teoria do ćwiczenia
Pomiar rezystancji za pomocą mostka prądu stałego

ĆWICZENIE 16, teoria do ćwiczenia
Wyznaczenie czułości galwanometru 

ĆWICZENIE 18, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie przerwy energetycznej germanu

ĆWICZENIE 19, teoria do ćwiczenia
Badanie charakterystyki diody półprzewodnikowej

ĆWICZENIE 22, teoria do ćwiczenia
Pomiar pętli histerezy magnetycznej

ĆWICZENIE 24, teoria do ćwiczenia
Badania rezonansu w obwodach elektrycznych

ĆWICZENIE  25, teoria do ćwiczenia
Badanie zjawiska Halla

 

 SALA 141

ĆWICZENIE 1, teoria do ćwiczenia
Rozkład normalny

ĆWICZENIE 7, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą przepływu kapilarnego

ĆWICZENIE 12, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego ciał stałych metodą Christiansena

ĆWICZENIE 17, teoria do ćwiczenia
Cechowanie termopary

ĆWICZENIE 20, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie e/m z pomiarów efektu magnetronowego

ĆWICZENIE 27, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie elektronowej polaryzowalności cząsteczki wody

ĆWICZENIE 41, teoria do ćwiczenia
Badanie transformacji energii mechanicznej w krążku Maxwella

ĆWICZENIE 42, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie momentu bezwładności bryły sztywnej względem dowolnej osi obrotu z wykorzystaniem twierdzenia Steinera

 

 SALA 142

ĆWICZENIE  28, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej

ĆWICZENIE  29, teoria do ćwiczenia
29a) Wyznaczanie ogniskowej soczewek cienkich za pomocą ławy optycznej
29b) Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek cienkich za pomocą ławy optycznej
29c) Wyznaczanie promieni krzywizny soczewek cienkich za pomocą ławy optycznej

ĆWICZENIE 31, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie stałej Rydberga i stałej Plancka z widma liniowego wodoru

ĆWICZENIE 43, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie aberracji sferycznej soczewek i ich układów

ĆWICZENIE 44, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie długości fal świetlnych źródeł monochromatycznych (LED)

ĆWICZENIE 45, teoria do ćwiczenia
45a) Zanikanie ekspotencjalne (tłumienie, radioaktywność, ładowanie i rozładowanie kondensatora, wzór barometryczny)
45b) Rozkład Maxwella - Boltzmana


 SALA 143

ĆWICZENIE 1, teoria do ćwiczenia
Rozkład normalny

ĆWICZENIE 5, teoria do ćwiczenia
Badanie drgań układu dwóch sprzężonych wahadeł

ĆWICZENIE 6, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali stojącej

ĆWICZENIE 8, teoria do ćwiczenia
Wyznaczenie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa

ĆWICZENIE 15, teoria do ćwiczenia
Pomiar siły elektromotorycznej ogniwa i charakterystyka jego pracy

ĆWICZENIE 21, teoria do ćwiczenia
Badanie drgań relaksacyjnych

ĆWICZENIE 34, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie współczynnika pochłaniania promieniowania gamma w metalach

ĆWICZENIE 36, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie momentu bezwładności bryły z wykorzystaniem maszyny Atwooda

 

 

 oraz inne ćwiczenia


ĆWICZENIE 2, teoria do ćwiczenia
Wyznaczenie gęstości ciał stałych i cieczy metodą piknometryczną

ĆWICZENIE 3, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie siły Coriolisa

ĆWICZENIE 14, teoria do ćwiczenia
Dobór dodatkowych rezystorów i boczników do galwanometru

ĆWICZENIE 21, teoria do ćwiczenia
Badanie drgań relaksacyjnych w oparciu o pomiar częstotliwości drgań

ĆWICZENIE 23, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faradaya

ĆWICZENIE 30, teoria do ćwiczenia
Badanie zależności prędkości dźwięku od temperatury

ĆWICZENIE 32, teoria do ćwiczenia
Badanie promieniowania ciała doskonale czarnego

ĆWICZENIE 35, teoria do ćwiczenia
Wyznaczanie szerokości przerwy zabronionej półprzewodników metodą optyczną

ĆWICZENIE 37, teoria do ćwiczenia
Badanie drgań tłumionych cewki galwanometru zwierciadłowego

 


ponadto w Bibliotece WAT, jako pomoc do ćwiczeń laboratoryjnych, znajduje się:
• Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki – skrypt WAT
Tomasz Kostrzyński, Jolanta Rutkowska, Konrad Zubko
Warszawa, WAT, 2008
oraz
• Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki w politechnice
red. Tadeusz Rewaj
Warszawa, PWN, 1985 (wydanie 3)
• Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki - skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych
Jadwiga Halaunbrenner, Mieczysław Kmiecik
Kraków, Politechnika Krakowska,
1993 (wydanie 8), 1994 (wydanie 9)
• Laboratorium fizyczne
Aleksander Zawadzki, Helena Hofmokl
Warszawa, PWN, 1961

 

INFO DLA WYKŁADOWCÓW