Jednostki organizacyjne

USOS

  • Nietelekomunikacyjne aplikacje światłowodów - elementy techniki, sensory
  • Detektory podczerwieni  trzeciej generacji
  • Elementy współczesnej krystalografii, metod badania struktury materiałów i inżynierii materiałowej

INFO DLA WYKŁADOWCÓW