Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

25-05-2017 10:12
25-05-2017 10:12
24-05-2017 09:58
23-05-2017 09:12
23-05-2017 09:12
22-05-2017 15:26
22-05-2017 14:12
22-05-2017 14:12
18-05-2017 12:55
18-05-2017 12:55
18-05-2017 12:55
18-05-2017 12:55
17-05-2017 09:18
11-05-2017 16:25
11-05-2017 16:25
10-05-2017 14:42
10-05-2017 14:42
08-05-2017 08:50
27-04-2017 14:00
26-04-2017 11:37

Przedmioty prowadzone w Zakładzie Radiometrii i Monitoringu Skażeń w roku akademickim 2012/2013

 nazwa przedmiotu  kierunek studiów semestr  wykładowca odpowiedzialny
Chemia inżynieria materiałowa Z,L prof. dr hab. inż. S. Neffe
Chemia budownictwo L prof. dr hab. inż. S. Neffe
Monitoring środowiska chemia Z prof. dr hab. inż.
Z. Witkiewicz
Podstawy toksykologii chemia L prof. dr hab. K. Chomiczewski
Ochrona przed skażeniami chemia Z prof. dr hab. inż. W. Harmata
Broń chemiczna i TSP chemia Z prof. dr hab. inż. W. Harmata
Zagrożenia ekologiczne chemia Z prof. dr hab. inż. W. Harmata
Budowa i eksploatacja sprzętu  OPChem chemia Z prof. dr hab. inż. W. Harmata
Chemia środków trujących i procesów odkażania chemia Z dr inż. S. Popiel
Podstawy miernictwa w chemii chemia L dr inż. J. Puton
Miernictwo w chemii chemia Z dr inż. J. Puton
Sensory chemiczne chemia Z dr inż. J. Puton
Measurents in chemistry chemia L dr inż. J. Puton
Fizyka jądrowa chemia Z,L dr inż. J. Puton
Dozymetria chemia Z,L dr inż. A. Knap
Broń jądrowa chemia Z dr inż. A. Knap
Przechowywanie i transport
materiałów niebezpiecznych
chemia Z dr inż. J. Bil
Ratownictwo chemiczne chemia L dr inż. J. Bil
Technologia informacyjna chemia L dr inż. K. Jasek
Inżynieria chemiczna chemia  L dr inż. K. Jasek

INFO DLA WYKŁADOWCÓW