Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

24-03-2017 09:02
24-03-2017 09:02
24-03-2017 09:02
24-03-2017 09:02
24-03-2017 09:02
24-03-2017 09:02
23-03-2017 13:58
23-03-2017 13:58
23-03-2017 13:58
23-03-2017 13:58
23-03-2017 10:14
21-03-2017 11:14
21-03-2017 11:14
21-03-2017 11:14
21-03-2017 11:14
21-03-2017 11:14
21-03-2017 11:14
21-03-2017 11:14
21-03-2017 11:14
20-03-2017 11:58
20-03-2017 11:58
20-03-2017 11:58
18-03-2017 09:25
18-03-2017 09:25
18-03-2017 09:25

Działalność dydaktyczna:


Pracownicy Zakładu są zaangażowani w realizację procesu dydaktycznego w specjalnościach:

 • Materiały wybuchowe i pirotechnika
 • Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne

Prowadzą wykłady, ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne z następujących przedmiotów:

 • Chemia i technologia materiałów wybuchowych
 • Materiały wysokoenergetyczne
 • Teoria materiałów wybuchowych
 • Fizyka wybuchu i prognozowanie skutków wybuchu
 • Pirotechnika widowiskowa
 • Użytkowe formy materiałów wybuchowych
 • Techniki wybuchowe w inżynierii materiałowej
 • Środki inicjowania palenia i detonacji
 • Instrumentalne metody analizy materiałów wybuchowych
 • Inżynieria chemiczna
 • Podstawy technologii chemicznej
 • Analiza instrumentalna
 • Modelowanie numeryczne w chemii
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych

INFO DLA WYKŁADOWCÓW