Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12
 1. P. Jóźwik, Z. Bojar, Analysis of grain size effect on tensile properties of Ni3Al.-based intermetallic strips, Archivies of Metallurgy and Materials Vol. 52 (2007) 321-327.
 2. K. Karczewski, S. Jóźwiak, Z. Bojar, Mechanisms of strenght properties anomaly of Fe-Al. sinters by compression tests at elevated temperature, Archivies of Metallurgy and Materials Vol. 52 (2007) 361-366.
 3. R. Łyszkowski, J. Bystrzycki, Influence of temperature and strain rate on the microstructure and flow stress on iron aluminides, Arch. Metall. Mater, 52 (2007) 347-350.
 4. T. Czujko, R.A.Varin, Z. Wronski, Z. Zarański, T. Durejko, Synthesis and hydrogen desorption properties of nanocomposite magnesium hydride with sodium borohydride (MgH2 + NaBH4), Journal of Alloys and Compounds 427 (2007) 291-299.
 5. Z. Wronski, R.A. Varin, C. Chiu, T. Czujko, A. Calka,Mechanochemical synthesis of nanostructured chemical hydrides in hydrogen alloying mills , Journal of Alloys and Compounds 434-435 (2007) 743-746
 6. R.A. Varin, T. Czujko, E.B. Wasmund and Z.S.Wronski, Hydrogen Desorption Properties of MgH2 Nanocomposites with Nano-oxides and Special INCO Micrometric- and Nanometric-Ni,Journal of Alloys and Compounds 446–447 (2007) 63–66.
 7. R.A. Varin, Ch. Chiu, T. Czujko, Z. Wronski, Mechano-chemical activation synthesis (MCAS) of nanocrystalline magnesium alanate hydride [Mg(AlH4)2] and its hydrogen desorption properties. Journal of Alloys and Compounds 439 (2007) 302-311.
 8. R.A. Varin, T. Czujko, E.B. Wasmund, Z. Wronski, Catalytic effects of various forms of nickel on the synthesis rate and hydrogen desorption properties of nanocrystalline magnesium hydride (MgH2) synthesized by controlled reactive mechanical milling (CRMM), Journal of Alloys and Compounds 432 (2007) 217-231.
 9. Z. Wiśniewski, L. Górski, J.L. Nowiński, R. Wiśniewski, Crysalline precipitates in silver iron conducting materials, Solid State Phenomena 130 (2007) p. 107.
 10. C. Senderowski, Z. Bojar, W. Wołczyński, G. Roy, T. Czujko, Residual stresses detrmined by the modified Sachs method within a gas detonation sprayed Coatings of the Fe-Al intermetallic, Archives of Metallurgy and Materials 52, 4 (2007).
 11. C. Senderowski, Z. Bojar, W. Przetakiewicz, Influence of gas detonation spraying conditions on the quality of Fe-Al. intermetallic protective coatings, Archives of Foundry Engineering 7, 1 (2007) 147-152.
 12. W. Wołczyński, E. Guzik., D. Kopyciński, C. Senderowski, Mechanism of the intermetallic phase/compound growth on the substrate, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 24, 1 September (2007) p. 324.
 13. P. Jóźwik, Z. Bojar, D. Zasada, Influence of heat treatment on structure and mechanical properties of Ni3Al (Zr, B) intermetallic alloy, Inżynieria Materiałowa 3-4 (2007) 169-174.
 14. C. Senderowski, Z. Bojar, S.V. Prokhorenko, Z. Komorek, The Three – Point Bend Test Combined with acoustic emission analysis as a tool for detonation gas spraying coating characterization, Inżynieria Materiałowa Nr 3-4 (2007) 736-739.
 15. T. Durejko, Z. Zarański, S. Sulej, Analiza struktury geometrycznej powierzchni spieków ODODS FeAl+Al2O3, Kompozyty, Kwartalnik, 1 (2007) 41-45.
 16. C. Senderowski, Z. Bojar, Gas detonation spray forming of Fe-Al coatings in the presence of interlayer, Surface and Coatings Technology 202 (2008) 3538-3548.
 17. M. Polański, J. Bystrzycki, T. Płociński, The effect of milling conditions on microstructure and hydrogen absorption/desorption properties of magnesium hydride (MgH2) without and with Cr2O3 nanoparticles, International Journal of Hydrogen Energy 33 (2008) 1859-1867.
 18. Gołdon, I. Malka, T. Hofman, Densities and Excess Volumes of the 1-Chlorobutane + n-Hexane System at Temperatures from (283.15 to 333.15) K and Pressures, J. Chem. Eng. 53 (2008) 1039-1045.
 19. Z. Wiśniewski, L. Górski, D. Zasada, Investigation of Structure and Coonductivity of Superionic Conducting Materials Obtained on the Basis of Silver Iodide, Acta Physica Polonica A, Vol. 113 (2008) 1231.
 20. J. Chmiel, D. Zasada, Crystallographic conditions for the initiation of cavitation erosion in CuMn11Al11 bronze, International Scentific Journal, Vol. 33 (2008) 21-28.
 21. C. Senderowski, Z. Bojar, K. Szymański, B. Formanek, Badania struktury i właściwości powłok wielowarstwowych typu NiAl/FeAl i NiCr/FeAl osadzanych metodą HVOF, Inżynieria Materiałowa, 6 (2008) 611-615.
 22. C. Senderowski, T. Durejko, Z. Bojar, W. Wołczyński, Badania naprężeń własnych powłok detonacyjnych typu FeAl z udziałem warstw pośrednich NiAl i NiCr, Inżynieria Materiałowa, 6 (2008) 921-926.
 23. C. Senderowski, Z. Komorek, Z. Bojar, A. Pawłowski, Analiza wytrzymałości adhezyjnej powłok detonacyjnych typu FeAl z udziałem warstw pośrednich NiAl i NiCr, Inżynieria Materiałowa, 6 (2008) 927- 931.
 24. D. Zasada, Z. Zarański, R. Jasionowski, Wpływ zużycia kawitacyjnego w okresie inkubacji na zmianę struktury geometrycznej powierzchni drobnoziarnistego stopu Ni3Al, Inżynieria Materiałowa, 6 (2008) 985-989.
 25. D. Zasada, Z. Zarański, R. Jasionowski, Ni3Al intermetallic roughness surface layer changes in view of erosion and cavitation interaction, Problemy Eksploatacji 1 (2008) 121-128.
 26. R. Łyszkowski, J. Bystrzycki, Mapy efektywności przeróbki plastycznej stopu Fe-16Al, Hutnik – Wiadomości Hutnicze (2008) 663.
 27. T. Durejko, Z. Zarański, S. Sulej, Konstytuowanie warstwy wierzchniej spieków FeAl+Al2O3 mikroobróbką elektroerozyjną, Kompozyty, 2 (2008) 190-194.
 28. D. Siemiaszko, A. Michalski, M. Rosiński, Właściwości węglika WC-Co spiekanego metodą PPS i konwencjonalnie, Ceramics vol. 103 (2008) 16-22.
 29. J. Bystrzycki, M. Polański, I. E. Malka, A. Komuda, Hydriding properties of Mg-Al-Zn quasicrystal powder produced by mechanical alloying, Z. Kristallogr. 224 (2009) 105-108.
 30. J. Bystrzycki, M. Polański, T. Płociński, Nano-Engineering Approach to Destabilization of Magnesium Hydride (MgH2) by Solid-State Reaction with Si, Journal of Nanoscience and Nanotechnology Vol. 8 (2008) No. 12.
 31. Z. Wiśniewski, J. Bystrzycki, W. Mróz, C. Jastrzębski, Hydrating behavior4 of Mg-based nano-layers prepared by pulsed laser deposition, Journal of Physics: Conference Series 146 (2009) 012018.
 32. J. Bystrzycki, T. Płociński, W. Zieliński, Z. Wiśniewski, M. Polański, W. Mróz, Z. Bojar, K.J.Kurzydłowski, Nano-engineering of magnresium hydride for hydrogen storage, Microelectronic Engineering 86 (2009) 889-891.
 33. G. D. Sulka, W. J. Stępniowski, Structural features of self – organized nanopore arrays formed by anodization of aluminum in oxalic acid at relatively high temperatures, Electrochimica Acta 54 (2009) 3683-3691.
 34. K. Frydman, D. Wójcik-Grzybek, P. Borkowski, E. Walczuk, D. Zasada, Właściwości fizyczne i łączenie styków kompozytów Ag-WC-C i Ag-W-C, Inżynieria Materiałowa, Nr 1 (167) I-II 2009 s. 32- 39.
 35. T. Durejko, S. Lipiński, Wytwarzanie kompozytowych materiałów gradientowych na osnowie faz z układu Fe-Al, Kompozyty, Kwartalnik Nr 3 (2009) 297-301.
 36. Z. Bojar, V.P. Kazimirov, S.I. Mudry, W.J. Prokhorenko, S.W. Prokhorenko, P. Jóźwik, “The structure of Ni-enriched Al-Ni molten alloy before solidification”, Archives of Foundry Engineering, 9, 2 (2009) 93-96.
 37.  J. Bystrzycki, M. Polański, Comparative studies of the influence of different nano-sized metal oxides on the hydrogen sorption properties of magnesium hydride, Journal of Alloys and Compounds, (2009).
 38. M. Polański, J. Bystrzycki, The influence of different additives on the solid-state reaction of magnesium hydride (MgH2) with Si, International Journal of Hydrogen Energy (2009).
 39. M. Polański, T. Płociński, I. Kunce, J. Bystrzycki, Dynamic synthesis of ternary Mg2FeH6 , International Journal of Hydrogen Energy (2009).
 40. R. A. Varin, T. Czujko, Z. S. Wronski, Z. Zarański, Nanomaterials for Hydrogen Storage produced by Ball Milling, Canadian Metallurgical Quartly, 48, 1 (2009) 11-26.
 41. C. Senderowski, Z. Bojar, Influence of Detonation Gun Spraying Conditions on the Quality of Fe-Al Intermetallic Protective Coating in the Presence of NiAl and NiCr Interlayers. Journal of Thermal Spray Technology, (2009).
 42. C. Senderowski, Z. Bojar, W. Wołczyński, A. Pawłowski, The Structure and Properties of Bilayer NiAl/FeAl and NiCr/FeAl Coatings Obtained by the D-Gun Spraying.
 43. P. Jóźwik, R. Grabowski, Z. Bojar, Catalytic activity of Ni3Al foils in methanol, Materiais`2009, Lisboa Portugal, 5-8 April 2009.
 44. P. Jóźwik, Z. Bojar, P. Kołodziejczak, Microjoining of Ni3Al – based intermetallic thin foils, Materiais`2009,Lisboa Portugal, 5-8 April 2009.
 45. P. Jóźwik, S. Jóźwiak, Z. Bojar, Thermally Activated processes in the Ni3Al Based Cold-Worked Intermetallic Alloy, FEMS EUROMAT`2009 Glasgow – Szkocja WB, 06-11.09.2009.
 46.  K. Karczewski, S. Jóźwiak, M. Chojnacki, Z. Bojar „The influence of additives (Ti, TiH2, Mg, MgH2) on porous Fe-Al intermetallic sinters fabrication”, European Congress on Advanced Materials and Processes, Euromat 2009, 7-10 September 2009, Glasgow, United Kingdom.
 47. T. Czujko, J. Lenard, S. Jóźwiak, Z. Komorek, D. Zasada „The fatigue properties of aluminium tailor blanks after flexible rolling and welding”, European Congress on Advanced Materials and Processes, Euromat 2009, 7-10 September 2009, Glasgow, United Kingdom.
 48. S. Jóźwiak, K. Karczewski, E. Pocheć, Z. Bojar „Phase transformations preceding the SHS reaction during formation of FeAl intermetallic sinters in isothermal and non-isothermal conditions”, European Congress on Advanced Materials and Processes, Euromat 2009, 7-10 September 2009, Glasgow, United Kingdom.
 49. K. Karczewski, S. Jóźwiak, Z. Bojar „The influence of different additives on the kinetics of SHS reaction during the sintering process of Fe and Al elemental powders”, 5th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys, FeAl 2009, 21.09. – 24.09.2009, Prague, Czech Republic.
 50. S. Jóźwiak, K. Karczewski, Z. Bojar „Kinetic of reactions in FeAl synthesis studied by DTA technique and JMA model”, 5th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys, FeAl 2009, 21.09. – 24.09.2009, Prague, Czech Republic.
 51. E. Pocheć, S. Jóźwiak, Z. Bojar „Kinetyka przemian fazowych podczas formowania się faz międzymetalicznych FeAl spiekanych w warunkach izotermicznych przed reakcją SHS”, XXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej, 29.09-02.10.2009 Kraków-Krynica.
 52. S. Jóźwiak, W. Jurczak „Kompleksowe badania odporności balistycznej stopu aluminium”, Technika i Uzbrojenie Morskie, Gdynia 2009, s.33-46.
 53. S. Jóźwiak, K. Karczewski, “Influence of aluminum oxides on abrasive wear resistance of Fe–50 at.% Al intermetallic sinters”, Journal of Alloys and Compounds, 482 (2009) 405-411.
 54. S. Jóźwiak, K. Karczewski, Z. Bojar “Enthalpy changes of exothermic reactions during the sintering process of elemental iron and aluminum powders”,  International Journal of Powder Metalurgy, vol. 45, issue 4 (2009) 40-44.
 55. Ł. Ciupiński, D. Siemiaszko, M. Rosiński, A. Michalski, K.J. Kurzydłowski,  „Heat Sink Materials Processing by Pulse Plasma Sintering”, Advanced  Materials Research Vol. 59 (2009) pp 120-124
 56. S. Jóźwiak, K. Karczewski, Z. Bojar, „Kinetics of reactions in FeAl synthesis studied by the DTA technique and JMA model”, Intermetallics 18 (2010) 1332-1337
 57. K.Karczewski, S.Jóźwiak, M.Chojnacki, Z.Bojar, „The influence of different additives on the kinetics of self-propagating high-temperature synthesis during the sintering process of Fe and Al elemental powders”, Intermetallics 18 (2010) 1401-1404
 58. J. Bystrzycki, A. Fraczkiewicz, R. Łyszkowski, M. Mondon, Z. Pakieła, „Microstructure and tensile behavior of Fe-16Al-based alloy after severe plastic deformation”, INTERMETALLICS, 18 (2010) 1338-1343.
 59. R. Łyszkowski, J. Bystrzycki, T. Płociński, „Processing maps for hot working of FeAl-based alloy”, INTERMETALLICS, 18 (2010) 1344-1347.
 60. M. Chojnacki, S. Jóźwiak, K. Karczewski, Z. Bojar, „Real kinetics of Fe-Al type intermetallic phasessintering analysis based on extended JMA model”, Inżynieria Materiałowa 3 (175) s.637-641;
 61. E. Pocheć, S. Jóźwiak, K. Karczewski, Z. Bojar, „The DSC investigation of Fe-Al phases formation around SHS reaction in isothermal conditions”, Inżynieria Materiałowa 3 (175) s.479-482;
 62. K. Karczewski, S. Jóźwiak, M. Chojnacki, Z. Bojar, „Porous Fe-Al intermetallics fabricated by SHS reaction in volume control environmental reactor”, Inżynieria Materiałowa 3 (175) s.642-645;
 63.  S. Jóźwiak, K. Karczewski, Z. Bojar, „Optimization of Fe and Al elemental powders sintering parameters by DTA analysis”, Inżynieria Materiałowa 3 (175) s.474-478;
 64. Z. Zarański,  T. Czujko,  I. Malka, „MgH2 based composites with LiAlH4 and LiNH2 complex hydrides”, Inżynieria Materiałowa, 3 (2010) 464-466.
 65. T. Czujko, Z. Zarański: „MgH2 and intermetallic hydrie nanocomposites synthesized by mechanical ball milling”, Inżynieria Materiałowa, 3, 2010, s. 439-442.
 66. 4. D. Zasada, Z. Zarański, R. Jasionowski: „The influence of grain size of Ni3Al alloy on cavitation wear of Ni3Al intermetallic after cold rollingand recrystallization during incubation period”, Inżynieria Materiałowa, 3, 2010, s. 650-653.
 67. Varin, R.A., Jang, M., Polanski M., „The effects of ball milling and molar ratio of LiH on the hydrogen storage properties of nanocrystalline lithium amide and lithium hydride (LiNH2+LiH) system” JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 491 (2010) 658–667
 68. Czujko, R.A.Varin, Z. Zarański, Z.S. Wronski: „The dehydrogenation process of destabilized NaBH4-MgH2 solid state hydrie composites”, Archives of Metallurgy and Materials, 55, 2010, pp. 539-552.
 69. R.A. Varin, M. Jang, T. Czujko, Z.S. Wronski, „The effect of ball milling under hydrogen and argon on the desorption properties of MgH2 covered with a layer of Mg(OH)2”, J.ALLOYS&COMP, 493 (2010) L29–L32.
 70. M. Polański, T. Płociński I. Kunce J. Bystrzycki, „Dynamic synthesis of ternary Mg2FeH6”, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 35 (2010) 1257-1266.
 71. I. Malka, T. Czujko, J. Bystrzycki, „Catalytic effect of halide additives ball milled with magnesium hydrie”, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 35 (2010) 1706-1712.
 72. M. Polanski, T. Kollin, Y. Cerenius, J. Bystrzycki, T. R. Jensen, „Synthesis and decomposition mechanisms of Mg2FeH6 studied by in-situ synchrotron X-ray diffraction and high pressure DSC”, INTERNATINAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 35 (2010) 3578-3582.
 73. D. Siemiaszko, M. Rosiński, A. Michalski, Nanocrystalline WC with  non-toxic Fe-Mn binder, Physica Status Solidi C, A207 (2010) 1376
 74. M. Norek, W. J. Stępniowski, M. Polański, D. Zasada, Z. Bojar, J. Bystrzycki „A comparative study on the hydrogen absorption of thin films at room temperature deposited on non-porous glass substrate and nano-porous anodic aluminum oxide (AAO) template, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 11777-11784.
 75. W. Stępniowski, Z. Bojar „Synthesis of anodic aluminum oxide (AAO) at relatively high temperatures. Study of the influence of anodization conditions on the alumina structural features” Surface & Coatings Technology 206 (2011) 265-272.
 76. W. J. Stępniowski, D. Zasada, Z. Bojar „First step of anodization influences the final nanopore arrangement in anodized alumina” Surface & Coatings Technology 206 (2011) 1416-1422.
 77. M. Chojnacki, S. Jóźwiak, K. Karczewski, Z. Bojar, Modification of Fe andAl element al powders` sintering with addition of magnesium and magnesium hydrie, Intemetallics 19 (2011) 1555-1562.
 78. A. Pawłowski, C. Senderowski, Z. Bojar, J. Bonarski, L. Major, Detonation deposited Fe-Al coatings Part III: Morphology of the Ni(Cr) and Ni(Al.) interlayers and Fe-Al. coating sprayed onto the 045 steel substrate, Archives of Metallurgy and Materials 56 (2011) 263-270.
 79. T. Durejko, S. Lipiński, Z. Bojar, J. Bystrzycki, Processing and characterization of graded metal/intermetallic materials: The example of Fe/FeAl intermetallics, Materials & Design 32 (2011) 2827-2834.
 80. E. Pocheć, S. Jóźwiak, K. Karczewski, Z. Bojar, Fe-Al chase formation around SHS reactions under isothermal conditions, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 1124-1128.
 81. T.K. Nielsen, M. Polański, D. Zasada, P. Javadian, F. Besenbacher, J. Bystrzycki, J. Skibsted, T.R. Jensen, Improved Hydrogen Storage Kinetics of Nanocofinned NaAlH4 Catalyzed with TiCl3 Nanoparticles, ACS Nano, 5 (5) (2011) 4056-4064.
 82. M. Norek, T.K. Nielsen, M. Polański, I. Kunce, T. Płociński, L.R. Jaroszewicz, Y. Cerenius, T.R. Jensen, J. Bystrzycki, Synthesis and decomposition mechanisms of ternary Mg2CoH5 studied using in situ synchrotron X-ray diffraction, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 10760-10770.
 83. I. Malka, J. Bystrzycki, T. Płociński, T. Czujko, Microstructure and hydrogen storage capacity of magnesium hydride with zirconium and niobium fluoride additives after cyclic loading, Journal of Alloys and Compounds, 509S (2011) S616-S620.
 84. I.E. Malka, M. Pisarek,T. Czujko, J. Bystrzycki,, Studies of the influence of metal halides ZrF4, NbF5, TaF5, and TiCl3 on the MgH2 sorption properties, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 12909-12917.
 85. M. Polański, J. Bystrzycki, R. A. Varin, T. Płociński, Rapid hydrogenation at 30 0C of magnesium (Mg) and iron (Fe) nanocomposite obtained through a decomposition of Mg2FeH6 precursor, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 1059-1065.
 86. I.E. Malka, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Przewoźnik, J. Żukrowski, T. Czujko, J. Bystrzycki, Iron fluorides assisted dehydrogenation and hydrogenation of MgH2 studied by Mossbauer spectroscopy, Journal of Alloys and Compounds, 509 (2011) 5368-5372.
 87. I.E. Malka, T. Czujko, J. Bystrzycki, L.R. Jaroszewicz, The role of Mg2FeH6 formation on the hydrogenation properties of MgH2-FeFx composites, Central European Journal of Chemistry, 9(4) (2011) 701-705.
 88. M. Polański, J. Bystrzycki, R. A. Varin, T. Płociński, M. Pisarek, The effect of chromium (III) oxide (Cr2O3) nanopowder on the microstructure and cyclic hydrogen storage behavior of magnesium hydride (MgH2), Journal of Alloys and Compounds, 509 (2011) 2386-2391.
 89. T. Czujko, Z. Zarański, I. E. Malka, Z. Wronski, Composite Behaviour of MgH2 and Complex Hydride Mixtures Synthesized by Ball Milling, Journal of Alloys and Compounds 509S (2011) S604-S607.
 90. Z. Zarański, T. Czujko; The Influence of ball Milling Process on Hydrogenation Properties of MgH2-FeTiHx Composities; Journal of Alloys and Compounds, 509S (2011) S608-S611.
 91. R.A.Varin, Z. Zarański, T. Czujko, M. Polański, Z.S. Wronski, The composites of magnesium hydride and iron titanium intermetallic, Internetional Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 1177-1183.
 92. R.A.Varin, L. Zbroniec, T. Czujko, Z.S.Wronski, The effects of nanonickel additive on the decomposition of complex metal hydride LiAlh4 (lithium alantane), International Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 1167-1176.
 93. Z.S.Wronski, G.J.Carpenter, T. Czujko, R.A.Varin, New nanonickiel catalyst for Hydrogen Storage in Solid Hydrides, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 1159-1166.
 94. G. Sulka, P. Jóźwik, Elektrochemical behavior of Ni3Al-based intermetallic alloys in NaOH, Intermetallics, 19 (2011) 974-981.
 95. P. Jóźwik, M. Karcz, J. Badur, Numerical modelling of a microreactor for thermocatalytic decomposition of toxic compounds, Chemical and Process Engineering, 32 (3) (2011) 215-227.
  96. M. Norek, J. A. Peters, MRI contrast agents based on dysprosium or holmium,
  Progress In Nuclear Magnetic Resonance, 59, 59 (2011) 64-82.
 96. W. Wołczyński, T. Okane, C. Senderowski, B. Kania, D. Zasada, J. Janczak-Rusch; Meta Stable Conditions of Diffusion Brazing; Archives of Metallurgy and Materials, 56, 2 (2011) 311-323 (A).
 97. A. Pawłowski, C. Senderowski, W. Wołczyński, J. Morgiel, Detonation Deposited Fe-Al Coatings, Part II: Transmission Electron Microscopy of Interlayers and Fe-Al Intermatallic Coating Detonation Sprayed onto the 045 Steel Substrate, Archives of Metallurgy and Materials, 56, 1 (2011) 71-79.
 98. E. Pocheć, S. Jówiak, K. Karczewski, Z. Bojar, Maps of Fe–Al phases formation kinetics parameters during isothermal sintering, Thermochimica Acta, 545 (2012) 14– 19; poz. 9765
 99. S. Joźwiak, K. Karczewski, Z. Bojar, The effect of loading mode changes during the sintering process on thermomechanical properties of FeAl intermetallic sinters, Intermetallics, (2012) 1-6, http://dx.doi.org/10.1016/j.intermet.2012.10.003; poz. 4390
 100. M. Norek, W.J. Stępniowski, D. Zasada, K. Karczewski, J. Bystrzycki, Z. Bojar, H2 absorption at ambient conditions by anodized aluminium oxide (AAO) patterntransferred Pd nanotubes occluded by Mg nanoparticles, Materials Chemistry and Physics, V. 133, 1 (2012) 376-382; poz. 7106
 101. W.J. Stępniowski, G. Cieślak, M. Norek, K. Karczewski, M. Michalska-Domańska, D. Zasada, W. Polkowski, P. Jóźwik, Z. Bojar, Nanoporous alumina formed by self -organized two-step anodization of Ni3Al intermetallic alloy in citric acid, Applied Surface Science, (Article in press) (2012); poz. 880
 102. W.J. Stępniowski, M. Norek, M. Michalska-Domańska, A. Bombalska, A. Nowak-Stępniowska, M. Kwaśny, Z. Bojar, Fabrication of anodic aluminium oxide incorporated chromate ions, Applied Surface Science, 259 (2012) 324-330; poz. 880
 103. T.K. Nielsen, P. Javadian, M. Polański, F. Besenbacher, J. Bystrzycki, T.R. Jensen, Nanoconfined NaAlH4: Determination of Distinct Prolific Effects from Pore Size, Crystallite Size, and Surface Interactions, Journal of Physical Chemistry C, 116 (2012) 21046−21051;
  poz. 6237
 104. R.A. Varin, L. Zbroniec, M. Polański, Y. Filinchuk, R. Cerny, Mechano-chemical synthesis of manganese borohydride (Mn(BH4)2) and inverse cubic spinel (Li2MnCl4) in the (nLiBH4 D MnCl2) (n [ 1, 2, 3, 5, 9 and 23) mixtures and their rehydrogenation behavior, International Journal of Hydrogen Energy, 37 (2012) 16056-16069; poz. 4580
 105. M. Norek, G. Łuka, M. Godlewski, T. Płociński, M. Michalska-Domańska, W.J. Stępniowski, Plasmonic enhancement of blue emission from ZnO nanorods grown on the anodic aluminum oxide (AAO) template, Appl. Phys. A. poz. 864 - 30 pkt.;  Article in press (2012), DOI 10.1007/s00339-012-7462-9.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW