Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze i zastosowania praktyczne (od 2000r.):

  • identyfikacja strukturalna i fazowa stopów intermetalicznych Ni-Al i Fe-Al z zaawansowanym opisem ilościowym udziału i geometrii faz, stopnia uporządkowania, tekstury, naprężeń;
  • analiza procesu nanostrukturyzacji materiałów litych (Ni3 Al) i proszkowych (Fe-Al) z udaną interpretacją pionierskich eksperymentów nanostrukturyzacji i dalszego odkształcenia monolitycznych taśm Ni3 Al oraz konsolidacją faz proszkowych zapewniającą zachowanie budowy nanokrystalicznej;
  • analiza mechanizmów powstawania faz i przemian fazowych w opracowanych procesach metalurgii proszków, natryskiwania powłok i spajania wdrożona do optymalizacji autorskich zmodyfikowanych procesów spiekania tworzyw intermetalicznych z elementarnych proszków Fe-Al oraz technologii gazodetonacyjnego nanoszenia intermetalicznych powłok żelazowo-aluminiowych o przydatności inżynierskiej;
  • technologia wytapiania i odlewania półfabrykatów ze stopów Fe-Al i Ni-Al w skali laboratoryjnej;
  • opanowana i wdrożona w praktyce laboratoryjnej WAT – ze szczególnie korzystnym rezultatem uplastycznienia – technologia wariantowej obróbki cieplnej i plastycznej stopów Ni 3 Al, co przyniosło pełną możliwość uzyskiwania cienkich (nawet poniżej 0.5mm), wysokowytrzymałych (do 3GPa) taśm o budowie mikro / nanometrycznej i specjalnych właściwościach fizykochemicznych (o gabarytach przydatnych konstrukcyjnie);
  • opracowanie technologii nanostrukturyzacji i wytwarzania wysokowytrzymałych taśm ze stopów na osnowie Ni3Al;
  • opracowanie technologii wytwarzania kompleksowych faz międzymetalicznych do magazynowania wodoru w fazie stałej;
  • opracowanie technologii wytwarzania gradientowych spieków intermetalicznych;
  • rozpoczęcie realizacji koncepcji LAPROMAW – Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania wyrobów;

INFO DLA WYKŁADOWCÓW