Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12
 • Nagroda indywidualna Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za prace w dziedzinie metaloznawstwa, Warszawa 1980 r.; Wojciech Przetakiewic.  
 • Nagroda I st. Szefa Sztabu Gen. WP za najlepszą rozprawę habilitacyjną roku (1986); Wojciech Przetakiewicz.    
 • Nagroda zespołowa I-go stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 1987; Zbigniew Bojar.    
 • Nagroda indywidualna Sekretarza IV Wydz. Nauk Tech. PAN, Warszawa 1993; Zbigniew Bojar.   
 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 1993, Jerzy Bystrzycki.      
 • Nagroda indywidualna III stopnia Szefa Sztabu Generalnego WP w konkursie na najlepszą rozprawę habilitacyjną, Warszawa 1995; Zbigniew Bojar.   
 • Stypendium naukowe NATO-Science Fellowship, 1996-1998; Jerzy Bystrzycki.   
 • Stypendium naukowe NATO-Science Fellowship, 2001-2002; Tomasz Czujko.    
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, za najlepszą rozprawę doktorską w 2001r., 2002, Dariusz Zasada.  
 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców, Warszawa, dwie edycje: 2003r. i 2004r Tomasz Durejko.    
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską, Warszawa, 2005, Paweł Jóźwik.  
 • Złoty medal- na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Innowacje 2005, w kategorii Mechanika i inżynieria ogólna za "Technologię wytwarzania wysokowytrzymałych taśm ze stopów Ni-Al o strukturze mikro i nanokrystalicznej", Gdańsk, 2005 r.; Zbigniew Bojar, Paweł Jóźwik.    
 • Srebrny medal - na 54 th Światowej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki - Brussels EUREKA 2005, Brussels 2005, za Production engineering of high-strength strips made of Ni-Al alloys with micro and nanocrystalline structures. Zbigniew Bojar, Paweł Jóźwik.    
 • Dyplom Ministra Edukacji i Nauki za rozwój technologii stopów Ni-Al, 2006r. Zbigniew Bojar, Paweł Jóźwik.   
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Warszawa, 2006-2009r., Paweł Jóźwik;  
 • Nagrody naukowe Rektora WAT: osiemnastokrotnie po roku 1980.     
 • Nagroda Naukowa IV Wydziału Nauk Technicznych PAN im. Bohdana Ciszewskiego za monografię habilitacyjną, nt.: Niekonwencjonalne metody kształtowania struktury i właściwości stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Fe-Al - Jerzy Bystrzycki, Warszawa, 2006.   
 • Złoty medal na światowej wystawie wynalazków Brussels Innova 2009; Modyfikacja procesu wytwarzania spieków na osnowie faz z układu Fe-Al; Z. Bojar, S. Jóźwiak, T. Durejko, K. Karczewski.   
 • Złoty medal na światowej wystawie wynalazków Brussels Innova 2009;  Katalizowanie rozkładu toksycznych związków chemicznych przy wykorzystaniu cienkich taśm ze stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al; Z. Bojar, P. Jóźwik.
 • Wyróżnienie na konferencji Euromat 2009 w Glasgow – w konkursie na najlepszy poster W Sesji 1; Thermally Activated Processes in the Ni3Al Based Cold-Worked Intermetallic Alloy. P. Jóźwik, S. Jóźwiak, Z. Bojar   
 • Stypendium Naukowe w programie START na okres 01.04.2012 do 31.03.2013 r.; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: mgr inż. Marek Polański
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Warszawa, 2012-2015r.; mgr inż. Marek Polański.
 • Nagroda Rektorska 2012r. za innowacyjne i nowatorskie podejście w procesie  tworzenia nowoczesnej struktury badawczej Akademii oraz "Opracowanie, realizację i wdrożenie koncepcji LAPROMAW - kompleksowego środowiska dla innowacyjnych technologii przyrostowych i badań zaawansowanych materiałów"; prof. dr hab. inż. Zbigniew Bojar, dr hab. inż. Jerzy Bystrzycki, prof. WAT, dr inż. Tomasz Durejko, dr inż. Stanisław Jóźwiak, dr inż. Paweł Jóźwik, dr inż. Cezary Senderowski, dr inż. Zbigniew Zarański.  
 • Złoty Medal Concours Lepine na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Paryżu w 2012r.; prof. dr hab. inż. Zbigniew Bojar, dr inż. Paweł Jóźwik.
 • Nagroda I stopnia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej za najlepszą rozprawę doktorską; dr inż. Marek Polański.  
 • Stypendium dla doktorantów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza”; mgr Ewelina Pocheć.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW