Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

07-12-2017 09:41
06-12-2017 18:15
01-12-2017 13:10
01-12-2017 13:10
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
  • W. Przetakiewicz, „Wpływ Energii błędu ułożenia na zjawisko zgniotu krytycznego w metalach o sieci A1”, Warszawa 1986.
  • Z. Bojar, „Analiza wpływu struktury na odporność korozyjną i mechanizm pękania stopów kobaltu typu Vitalium”, WAT, Warszawa 1992.
  • B. Ciszewski, W. Przetakiewicz, „Nowoczesne materiały w technice” Bellona, 1993.
  • J. Bystrzycki, „Niekonwencjonalne metody kształtowania struktury i właściwości stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl", Wyd. Bel Studio, Warszawa, 2004.
  • „Materiały metalowe z udziałem faz międzymetalicznych" monografia, pod redakcją Z. Bojara i W. Przetakiewicza, BEL-Studio, Warszawa, 2006.
  • R. A. Varin, T. Czujko, Z. S.Wronski, Nanomaterials for Solid State Hydrogen Storage, monografia w jęz. angielskim, Springer Science + Business Media, LLC 2009. s. 338.
  • T. Czujko "Materiały z udziałem magnezu do magazynowania wodoru w fazie stałej " , Warszawa, 2008
  • Z. Bojar „Nowoczesne materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne. Rozdział nr 6.2 w monografii „ Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia” (red. Z. Mierczyk, WAT-Bel Studio, Warszawa 2008).

INFO DLA WYKŁADOWCÓW