Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

24-05-2017 09:58
23-05-2017 12:16
23-05-2017 12:16
23-05-2017 09:12
23-05-2017 09:12
22-05-2017 15:26
22-05-2017 14:12
22-05-2017 14:12
18-05-2017 12:55
18-05-2017 12:55
18-05-2017 12:55
18-05-2017 12:55
17-05-2017 09:18
11-05-2017 16:25
11-05-2017 16:25
10-05-2017 14:42
10-05-2017 14:42
08-05-2017 08:50
27-04-2017 14:00
26-04-2017 11:37
  • W. Przetakiewicz, „Wpływ Energii błędu ułożenia na zjawisko zgniotu krytycznego w metalach o sieci A1”, Warszawa 1986.
  • Z. Bojar, „Analiza wpływu struktury na odporność korozyjną i mechanizm pękania stopów kobaltu typu Vitalium”, WAT, Warszawa 1992.
  • B. Ciszewski, W. Przetakiewicz, „Nowoczesne materiały w technice” Bellona, 1993.
  • J. Bystrzycki, „Niekonwencjonalne metody kształtowania struktury i właściwości stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl", Wyd. Bel Studio, Warszawa, 2004.
  • „Materiały metalowe z udziałem faz międzymetalicznych" monografia, pod redakcją Z. Bojara i W. Przetakiewicza, BEL-Studio, Warszawa, 2006.
  • R. A. Varin, T. Czujko, Z. S.Wronski, Nanomaterials for Solid State Hydrogen Storage, monografia w jęz. angielskim, Springer Science + Business Media, LLC 2009. s. 338.
  • T. Czujko "Materiały z udziałem magnezu do magazynowania wodoru w fazie stałej " , Warszawa, 2008
  • Z. Bojar „Nowoczesne materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne. Rozdział nr 6.2 w monografii „ Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia” (red. Z. Mierczyk, WAT-Bel Studio, Warszawa 2008).

INFO DLA WYKŁADOWCÓW