Jednostki organizacyjne

USOS

curriculum vitaemgr inż. Janusz HRYCZENIUK
tel. +48 261 837 793
budynek 34 pokój 4
email: janusz.hryczeniuk@wat.edu.pl