Jednostki organizacyjne

USOS

Elżbieta SZCZEPANIAK
tel. +48 261 839 445
budynek 34 pokój 10
email: elzbieta.szczepaniak@wat.edu.pl

INFO DLA WYKŁADOWCÓW