Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

07-12-2017 09:41
06-12-2017 18:15
01-12-2017 13:10
01-12-2017 13:10
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02

   Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii dysponuje doświadczoną kadrą naukową i bogatym wyposażeniem do badań w zakresie materiałów i technologii dla potrzeb gospodarki i techniki wojskowej. Doświadczenia zespołu umożliwiają bieżącą realizację ekspertyz naukowych dotyczących materiałowych przyczyn przyspieszonego zużycia lub awarii sprzętu, jak też prowadzenie systematycznych badań podstawowych obejmujących stopy o szczególnych właściwościach fizykochemicznych, wysokiej twardości, odporności na ścieranie i na obciążenia dynamiczne (w tym przestrzeliwanie).

   Najnowsza grupa badanych przez zespół materiałów specjalnych to stopy na osnowie faz międzymetalicznych – materiały o właściwościach pośrednich pomiędzy ceramiką a klasycznymi tworzywami konstrukcyjnymi. W KZMiT rozwijane jest szerokie spektrum nowoczesnych technologii przetwarzania stopów intermetalicznych, w tym zmodyfikowane technologie spiekania reaktywnego, wybuchowe umacnianie, detonacyjne otrzymywanie powłok ochronnych, otrzymywanie stopów o strukturze nanokrystalicznej.

   Aspekt badań w zakresie nanomateriałów i nanotechnologii jest rozwijany dwukierunkowo: pod kątem otrzymywania materiałów funkcjonalnych, przeznaczonych do magazynowania wodoru i tym samym budowy odnawialnych ogniw paliwowych – perspektywicznie niezbędnych dla eksploatacji mobilnej techniki (np. wojskowej w warunkach pola walki) oraz pod kątem wytwarzania zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych w formie cienkich taśm i folii o skrajnie wysokiej wytrzymałości i sztywności właściwej a także o specjalnych właściwościach fizykochemicznych.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW