Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

   Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii dysponuje doświadczoną kadrą naukową i bogatym wyposażeniem do badań w zakresie materiałów i technologii dla potrzeb gospodarki i techniki wojskowej. Doświadczenia zespołu umożliwiają bieżącą realizację ekspertyz naukowych dotyczących materiałowych przyczyn przyspieszonego zużycia lub awarii sprzętu, jak też prowadzenie systematycznych badań podstawowych obejmujących stopy o szczególnych właściwościach fizykochemicznych, wysokiej twardości, odporności na ścieranie i na obciążenia dynamiczne (w tym przestrzeliwanie).

   Najnowsza grupa badanych przez zespół materiałów specjalnych to stopy na osnowie faz międzymetalicznych – materiały o właściwościach pośrednich pomiędzy ceramiką a klasycznymi tworzywami konstrukcyjnymi. W KZMiT rozwijane jest szerokie spektrum nowoczesnych technologii przetwarzania stopów intermetalicznych, w tym zmodyfikowane technologie spiekania reaktywnego, wybuchowe umacnianie, detonacyjne otrzymywanie powłok ochronnych, otrzymywanie stopów o strukturze nanokrystalicznej.

   Aspekt badań w zakresie nanomateriałów i nanotechnologii jest rozwijany dwukierunkowo: pod kątem otrzymywania materiałów funkcjonalnych, przeznaczonych do magazynowania wodoru i tym samym budowy odnawialnych ogniw paliwowych – perspektywicznie niezbędnych dla eksploatacji mobilnej techniki (np. wojskowej w warunkach pola walki) oraz pod kątem wytwarzania zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych w formie cienkich taśm i folii o skrajnie wysokiej wytrzymałości i sztywności właściwej a także o specjalnych właściwościach fizykochemicznych.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW