Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

13-10-2017 09:31
13-10-2017 09:31
13-10-2017 09:31
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 10:42
12-10-2017 10:42
11-10-2017 08:56
11-10-2017 08:56
09-10-2017 12:21
06-10-2017 14:35
06-10-2017 13:04
06-10-2017 13:04
06-10-2017 10:28
06-10-2017 10:28
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
05-10-2017 09:50
05-10-2017 09:50
05-10-2017 06:54
 prof. dr hab. inż. Zbigniew BOJAR
FIZYKA ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO - przewodnik
FIZYKA ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO – zestaw zagadnień
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE W BUDOWIE MASZYN - przewodnik
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE W BUDOWIE MASZYN - zestaw zagadnień
MECHANIZMY NISZCZENIA MATERIAŁÓW - przewodnik (inż)
MECHANIZMY NISZCZENIA MATERIAŁÓW - przewodnik (mgr)
MECHANIZMY NISZCZENIA MATERIAŁÓW - zestaw zagadnień

STRUKTURALNE UWARUNKOWANIA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW -zestaw zagadnień
 dr hab. inż. Tomasz CZUJKO - prof. WAT
Zestaw zagadnień obowiązujących przy zaliczeniu przedmiotu "Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn"
Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn
 dr inż. Stanisław JÓŹWIAK
TWORZYWA KONSTRUKCYJNE- I stopień - przewodnik
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH I BADANIA NIENISZCĄCE - I stopień - przewodnik
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE W BUDOWIE MASZYN  - przewodnik
Przykładowe pytania egzaminacyjne z MKM
Przykładowe pytania testowe z BWM
Zagadnienia do zaliczenia z TK
 dr inż. Zbigniew ZARAŃSKI
Metrologia w procesie produkcji
METROLOGIA W PROCESIE PRODUKCJI - materiały
METROLOGIA W PROCESIE PRODUKCJI - przewodnik
METROLOGIA W PROCESIE PRODUKCJI - zagadnienia
Podstawy inżynierii wytwarzania
PODSTAWY INŻYNIERII WYTWARZANIA - materiały
PODSTAWY INŻYNIERII WYTWARZANIA - przewodnik
PODSTAWY INŻYNIERII WYTWARZANIA - zagadnienia
Technologie materiałów konstrukcyjnych
TECHNOLOGIE MATERIAŁOW KONSTRUKCYJNYCH - materiały
TECHNOLOGIE MATERIAŁOW KONSTRUKCYJNYCH - przewodnik
TECHNOLOGIE MATERIAŁOW KONSTRUKCYJNYCH - zagadnienia
 dr inż. Zenon KOMOREK
Badania wł. mech i nieniszczące-Przewodnik-Ist
Badania wł. mech i nieniszczące-Przewodnik-IIst
Standaryzacja i kontrola jakości-Przewodnik-Ist.
Standaryzacja i kontrola jakości-Zagadnienia-Ist.
Tworzywa konstrukcyjne-Przewodnik-IIst.
 dr inż. Stanisław SULEJ
 dr inż. Cezary SENDEROWSKI
TECHNIKI WYTWARZNIA - przewodnik (2010-2011) Wydz. Mech.
TECHNIKI WYTWARZNIA - zestaw zagadnień
 dr inż. Dariusz ZASADA
FIZYKOSTRUKTURALNE METODY BADAŃ - przewodnik
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DOBORU MATERIAŁÓW - przewodnik
MIKROSKOPIA OPTYCZNA I ELEKTRONOWA - przewodnik
ZASADY DOBORU MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH - przewodnik
FIZYKOSTRUKTURALNE METODY BADAŃ - zagadnienia
MIKROSKOPIA OPTYCZNA I ELEKTRONOWA - zagadnienia
 dr inż. Tomasz DUREJKO
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA przewodnik
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA - zagadnienia
STEROWANIE NUMERYCZNE OBRABIAREK - przewodnik
STEROWANIE NUMERYCZNE OBRABIAREK - zagadnienia
TECHNIKI WYTWARZANIA - przewodnik (studia dzienne)
TECHNIKI WYTWARZANIA - zagadnienia
ZASTOSOWANIE LASERÓW W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ - przewodnik (studia dzienne)
ZASTOSOWANIE LASERÓW W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ - zagadnienia
 dr inż. Dariusz SIEMIASZKO
Zagadnienia wymagane na egzaminie z Urządzeń Technologicznych
 dr inż. Paweł JÓŹWIK
FIZYKOSTRUKTURALNE METODY BADAŃ - zagadnienia
MIKROSKOPIA OPTYCZNA I ELEKTRONOWA -  przewodnik
FIZYKOSTRUKTURALNE METODY BADAŃ - przewodnik
MIKROSKOPIA OPTYCZNA I ELEKTRONOWA - zagadnienia
 dr inż. Krzysztof KARCZEWSKI
EKONOMICZNE ASPEKTY PRODUKCJI I STOSOWANIA MATERIAŁÓW
EKONOMICZNE ASPEKTY PRODUKCJI I STOSOWANIA MATERIAŁÓW - zagadnienia
 dr inż. Radosław ŁYSZKOWSKI
PIW wykład 1 i 2
PIW W_1 Grafika inżynierska
PIW W_2 Podstawy konstrukcji maszyn
PIW W_3 Metrologia wielkości geometrycznych
Opracowanie dokumentacji technologicznej dla obróbki ubytkowej
PIW C_4 Podstawy projektowania części maszyn
 dr inż. Marek POLAŃSKI
 dr inż. Małgorzata NOREK


INFO DLA WYKŁADOWCÓW