Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH

Zespół naukowy KZMiT spełnia istotną funkcję środowiskową w badaniach materiałowych prowadzonych w WAT i w Siłach Zbrojnych RP. Infrastruktura badawcza katedry obejmuje zwarty kompleks pracowni w budynku nr 34 o łącznej powierzchni użytkowej 1060 m2 , z przyłączem energetycznym do 200kW, zasilaniem wodnym.
Nowoczesne wyposażenie badawczo-technologiczne obejmuje min.:

LaB6

dyfraktometr rentgenowski

pulsatory
mikroskop skaningowy Philips XL30/LaB6 z kompleksowym wyposażeniem analitycznym
(instalacja i rozbudowa: 1995-1997);
dyfraktometr rentgenowski Seifert XRD 3003 z przystawkami do badań tekstury i naprężeń (2000/2001); uniwersalne pulsatory Instron 8501 i 8502* (*zintegrowane zasilanie hydrauliczne - użytkowany we współpracy z WME WAT), z oprogramowaniem do badań statycznych i dynamicznych, z piecem do badań temperaturowych) (1996-2000);
mlot udarowy shimadzu lab system
młot udarowy Wolpert/Instron PW30 z oprzyrządowaniem ostrza i możliwością rejestracji przebiegu zmian parametrów łamania (2000); półautomatyczny mikrotwardościomierz Shimadzu (1994); zestaw do analizy właściwości cieplnych LabSys-SETARAM z wagą termograwimetryczną i czujnikami DTA i DTG (2004);
komora obrabiarki erozyjne ksztaltograf
zestaw do mechanicznej syntezy materiałów zaawansowanych (młynek z magnetycznym sterowaniem trajektorią kul, komora rękawicowa) (2002-2005); obrabiarki elektroerozyjne ze sterowaniem numerycznym (2004);

kształtograf PG 2/200 i profilografometr PGM- 1C (1998);

Aparat Sieverta Tb 10 tester do badania scieralnosci
aparat Sieverta ze spektrometrem masowym (2007). zestaw tribologiczny T–10 typu kula-tarcza
 lub (opcjonalnie) trzpień-tarcza (2008)
tester do badania ścieralności T–70 (2008)
zestaw do spawania mikroplazmowego komora do mikroskop
zestaw do spawania mikroplazmowego PlasmaModul 10 + transtig 800 job (2008) komora próżniowa do spiekania proszków mikroskop stereoskopowy NIKON SMZ1500
mlynek stanowisko do  
planetarny młynek mikro typu „pulverisette 7 premium line stanowisko do kombinatoryjnego wytwarzania i badania wybranych właściwości użytkowych cienkowarstwowych, wieloskładnikowych wodorków oraz kompleksów wodorkowych

INFO DLA WYKŁADOWCÓW