Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 08:42
23-10-2017 08:42
20-10-2017 14:15
20-10-2017 11:07

KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW
I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA w Warszawie

ogłasza konkurs
na stanowisko stypendysta w projekcie finansowanym przez NCN

Projekt badawczy NCN nr 2015/19/B/ST8/02000
Tytuł projektu: Transport masy i ciepła w strumieniu gazodetonacyjnym z udziałem mikrocząstek FeAl

więcej...

Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii (KZMiT) poszukuje kandydatów na stanowiska typu Post-Doc i Stypendysta w ramach projektu badawczego Opus nr UMO-2015/17/B/ST8/00825 pt.” Zachowania gradientowych struktur komórkowych w warunkach obciążenia dynamicznego” realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Szczegółowe informacje o konkursach można znaleźć poniżej:

1.  Stanowisko typu Post-Doc
2.  Stanowisko typu Stypendysta

MarekPFundacja na Rzecz Nauki Polskiej nominowała spośród młodych polskich naukowców kpt. dr inż. Marka POLAŃSKIEGO z Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii na spotkanie w m. Lindau (Niemcy) z Laureatami Nagrody Nobla z dziedziny chemii. Do 30 Noblistów będzie uczestniczyło w tym spotkaniu. Zostało wytypowanych 550 spośród kilku tysięcy zgłoszonych kandydatów z całego świata. Kpt dr inż. Marek POLAŃSKI po przeprowadzonych recenzjach przez kapitułę znalazł się wśród nich.
Jest to wielkie wyróżnienie dla zdolnego naszego oficera, który będzie mógł wymienić swoje dotychczasowe poglądy i doświadczenia z najwybitniejszymi naukowcami na świecie.

polanski

 Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejną odsłonę programu START - stypendiów dla młodych naukowców. Wśród laureatów znalazł się asystent z Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii - kpt. dr inż. Marek Polański. Laureaci, osoby do 30 roku życia, otrzymują roczne stypendium z przeznaczeniem na dowolny cel, a podstawą oceny wniosków jest wyróżniający się dorobek naukowy.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW