Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Patenty uzyskane w Zakładzie

 • PL 167471 B1 – Urządzenie do kontroli i regulacji polaryzacji światłowodów, z dn. 30.09.1995  
 • PL 170851 B1 – Reflektometr światłowodowy, z dn. 31.01.1997
 • PL 172501 B1 -, Sposób wyróżnienia kierunku zmian fazy optycznej mierzonej przy pomocy interferometru światłowodowego, z dn. 30.09.97  
 • PL 173753 B1 - Układ do wykrywania i lokalizacji obiektów ruchomych, z dn. 30.04.1998  
 • PL 174921 B1 - Układ do badania własności polaryzacyjnych elementów światłowodowych, z dn. 30.10.1998
 • PL 176564 B1 - Sposób i układ do określania kierunku zmiany fazy sygnału w światłowodowych interferometrach Fabry-Perot, z dn. 09.12.1996  
 • PL 177396 B1 - Światłowodowy układ detekcji fazowo-polaryzacyjnej, z dn. 30.11.1999  
 • PL 177567 B1 - Głowica pomiarowa do wyznaczania profilu współczynnika załamania w warstwach ciekłokrystalicznych, z dn. 31.12.1999  
 • PL 177773 B1 - Sposób określenia drogi zdudnień w światłowodach jednodomowych, z dn. 31.01.2000   
 • PL 183902 B1 - Urządzenie do pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła, z dn. 31.07.2002       
 • Zgł. Patentowe Nr P 391 749 z dnia 05.07.2010 -Nematyczne medium ciekłokrystaliczne dla urządzeń fotonicznych adresowanych dwoma częstotliwościami pola elektrycznego
 • Zgł. Patentowe P-400255 z dnia 06.08.2012 -Wielokomorowy cylinder do rozdrabniania i mechanicznej syntezy proszków stopowych w młynkach planetarnych,
 • patenty

INFO DLA WYKŁADOWCÓW