Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia Zakładu:

  • I-sza nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny optoelektroniki, Warszawa 1991, mgr inż. Krzysztof Chmielewski
  • Brązowy medal za Double channel wave-guidegyroscope na Międzynarodowej Wystawie Ideas-Investigations-New Products IENA'94, Norynberga 1994, zespół ZTZF
  • Złoty medal za Lightguideprotection of objects na Międzynarodowej Wystawie Ideas-Investigations-New Products IENA'94, Norynberga 1994, zespół ZTZF
  • Złoty medal za Systeme a fiberoptiques de protectionexterieured'edifice na wystawie Bruksela EUREKA'94, Bruksela 1994, zespół ZTZF
  • Brązowy medal zaFibre optic system for external securite of object (FOSESO) na 23 Salon International des Inventions, Genewa 1995, zespół ZTZF
  • III nagroda w X Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny Optoelektroniki, PKOpto SEP Warszawa 2001, mgr inż. Krzysztof Dragan,
  • Brązowy medal zaFibre interferometer for applications of optical coherent tomography (OCT) na 52th World Exhibition of Innovation, Research and New Technology EUREKA-2003, Bruksela 2003, zespół IOE/ZTZF
  • Stypendium dla rekomendowanego młodego naukowca (mgr inż. Paweł Marć) w Konkursie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2005
  • medal za Światłowodowy sejsmometr rotacyjny FORS-II na VI Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE, Gdańsk 2005, zespół ZTZF
  • Złoty medal za Fiber-optic rotational seismometer FORS-II na 54th World Exhibition of Innovation, Research and New Technology EUREKA-2005, Bruksela 2005, zespół ZTZF
  • Dyplom Ministra Edukacji i Nauki za projekt pod nazwą Światłowodowy sejsmometr rotacyjny FORS-II, Warszawa 2006, zespół ZTZF
  • pucharydyplomy

medale

 • Brązowy medal za Cyfrowa Kamera Holograficzna do Pomiarów Deformacji i Kształtu CIH 532.na Międzynarodowej wystawie wynalazków IWIS 2008, zespół ZOT PW/ZTZF WAT
 • The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation, Medailled’or for the innovation za  Camera numeriqueholographique pour les measures de deformations et de forme pour des objets 3D, Brussels Eureka,2008- zespół ZTO PW/ ZTZF WAT
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Cyfrowa kamera holograficzna do pomiarów deformacji i kształtu CIH532 obiektów 3D zespołowa luty 200
 • Złoty medal z wyróżnieniemza AFORS – Autonomous Fiber-Optic Rotational Seismograph na 58th World Exhibition of Innovation, Research and New Technology EUREKA-2009, Brusels, 2009 – zespół ZTZF
 • Złoty medal za AFORS – Autonomous Fiber-Optic Rotational Seismograph na Seoul International Invention Fair SIIF2009, Seoul, 2009 -  – zespół ZTZF
 • NagrodaSpecjalna Korea Invention Promotion Association za AFORS – Autonomous Fiber-Optic Rotational Seismograph na Seoul International Invention Fair SIIF2009, Seoul, 2009  – zespół ZTZF
 • NagrodaSpecjalna Korea federation of small and medium business za AFORS – Autonomous Fiber-Optic Rotational Seismograph na Seoul International Invention Fair SIIF2009, Seoul, 2009  – zespół ZTZF
 • Dyplom Bauman Moscow State Technical University za AFORS – Autonomous Fiber-Optic Rotational Seismograph na Seoul International Invention Fair SIIF2009, Seoul, 2009  – zespół ZTZF
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Autonomiczny światłowodowy sejsmometr rotacyjny, Zespołowa, luty 2010
 • trofea

INFO DLA WYKŁADOWCÓW