Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

W ZTZF został zgromadzona unikalna aparatura naukowo – badawcza pozwalająca na prowadzenie badań we wszystkich wskazanych obszarach.
Będące na wyposażeniu spawarki światłowodwe: typu łukowego FSU – 975 i FSU – 995PM firmy Ericsson oraz żarnikowa FFS – 2000 firmy Vytran pozwalają na wykonywanie łączeń spawanych światłowodów specjalnych i standardowych o wymiarach zewnętrznych 125µm.

FSU-975

FSU-995PM

FSU-975
FSU – 995PM

FFS-2000FFS-2000

Uniwersalna platforma przetwarzania szkła GPX – 3400 firmy Vytran jest zaawansowanym urządzeniem pozwalającym nie tylko łączyć włókna światłowodowe, ale także wykonywać ich przewężeniana, sprzęgacze oraz inne zaawansowane elementy.

GPX

Układy FOTET i FOTET II to zaawansowane układy do wytwarzania przewężeń oraz sprzęgaczy metodą topienia i wyciągania ogrzewając włókno palnikiem propan-butan tlen.

fotet1fotet2                                          FOTET I                                                          FOTET II

Układy do pomiaru dyspersji chromatycznej i apertury numerycznej zapewniają możliwość charakteryzowania włókien mikrostrukturalnych projektowanych przez naszych pracowników
i wytwarzanych przez Pracownię Technologii Światłowodów UMCS.
Projektowanie włókien światłowodowych wspomagane jest oprogramowaniem: Mathematica, Comsol, Lumerical i matlab zaimplementowanym w klastrze obliczeniowym.

uklad dysp

uklad apert
Układ do pomiaru dyspersji
chromatycznej
Układ do pomiaru apertury numerycznej

Klaster

Klaster obliczeniowy

Zestaw polarymetrów do pomiarów własności polaryzacyjnych, w tym układy PAT5710 oraz DPC5500 umożliwia charakteryzowanie włókien i elementów światłowodowych, a także elementów optyki objętościowej.

glowica pol
deter kontr
Głowica polarymetryczne PAT5710
Deterministyczny kontroler polaryzacji DPC5500

Optyczne analizatory widma Yokogawa(AQ6319 – zakres 800 – 1700nm)i ADCMT(Q8341 zakres 350 – 1100nm) wspomagają zbudowane układy pomiarowe w charakteryzacji włókien i elementów światłowodowych w celu zobrazowania ich spektralnych własności.

analizator aq6319
analizatorQ8341
Analizator AQ6319
Analizator Q 8341

Zestaw laserów różnego typu w tym supercontinuum (FianiumSC450-4-AOTF zakres 300 – 2400nm), przestrajalne:Santec (TSL-210V – zakres 1530 -1610 nm) i YenistaOSICS ECL-FBL(1260nm – 1650nm) służą jako źródła wiązki świetlnej dla układów pomiarowych.

laser superconti
laser santectsl
laser yenista
Laser supercontinuum (SC450)
Laser SantecTSL-210V
Laser YenistaOSICS ECL-FBL

Skaningowy mikroskop elektronowy Fei G1 oraz napylarka Leica EM SCD005 to układ do pomiarów parametrów geometrycznych wykorzystywanych włókien światłowodowych.

mikroskop el

Komora klimatyczna VCL 7010 pozwala na wykonywanie pomiarów parametrów technicznych włókien w zależności od temperatury ( -70 - +180)oCi poziomu wilgotności(10 – 90)%.

komora klim

INFO DLA WYKŁADOWCÓW