Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12
22-03-2018 08:06

Główną specjalizacją Zakładu są nietelekomunikacyjne zastosowania światłowodów
w tym: 

światłowodowe czujniki: interferometryczne, polarymetryczne i inteligentne,
teoria propagacji światła w ośrodku ograniczonym (problemy polaryzacji, spójności i dyfrakcji wiązek ograniczonych),
technologia pasywnych i aktywnych elementów światłowodowych na włóknach klasycznych, mikrostrukturalnych i polimerowych (m.in. technologia przewężek światłowodowych dla konstrukcji: polaryzatorów, sprzęgaczy, konwerterów modów, technologia siatek Bragga, itp.),
projektowanie włókien mikrostrukturalnych o zadanych parametrach techniczncych za pomocą narzędzi numerycznych: Lumerical oraz Comsol.
pomiary podstawowych parametrów technicznych włókien światłowodowych takich jak: apertura numeryczna, dyspersja chromatyczna oraz własności polaryzacyjne,
technologia elementów hybrydowych na bazie włókien i materiałów ciekłokrystalicznych oraz wypełnionych włókien mikrostrukturalnych,
wykonywanie złączy stałych spawanych włókien standardowych z włóknami specjalnymi tj.: utrzymującymi polaryzację, mikrostrukturalnymi, polimerowymi oraz z innych szkieł niż szkło krzemionkowe,
automatyczna obróbka obrazu dla zastosowań wojskowych i cywilnych z wykorzystaniem metod korelacyjnych.

Stasiewicz

Obecnie realizowane projekty:

    • 2007-2013, MNiSW projekt kluczowy POIG.01.03.01-014-16/08-00: „Nowe materiały fotoniczne i ich zaawansowane zastosowania”,
    • 2010-2012, WAT praca PBS-829: „Fazowe i polaryzacyjne układy fotoniczne na bazie włókien optycznych”,
    • 2010-2014, UE COST Action TD1001 Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications (OFSeSa),
    • 2010-2013, NCBiR projekt rozwojowyNR02-0074-10/2010: „Integracja i sprzęganie światłowodów telekomunikacyjnych ze światłowodami specjalnymi i mikrostrukturalnymi”
    • 2012-2014,MNiSW projekt inwestycyjny738/FNiTP/120/2012”Stanowisko do wytwarzania i charakteryzacji siatek Bragga na włóknach standardowych, mikrostrukturalnych oraz polimerowych”
    • 2012-2014, OPI POIG.01.03.02-14-136/11 „Ochrona patentowa rozwiązań i wynalazków z zakresu technologii i aplikacji światłowodów fotonicznych”
    • 2012-2014, NCBiRPBS-180889 ścieżka B ”Światłowodowe monitorowanie zdarzeń lub/i zjawisk rotacyjnych” - lider
    • 2012-2015, NCBiR PBS-181228 ścieżka B ”Pasywne i aktywne światłowody wielordzeniowe w telekomunikacyjnych sieciach dostępowych”,
    • 2012-2015,NCBiRInnoTech II 183691 „Opracowanie efektywnego stałego łączenia POF ze standardowymiświatłowodami (Effective POF splicing with Standarized Optical Fibers)” - 3.713.178,-

pracownia

 

Zakład Technicznych Zastosowań Fizyki sprawuje ogólny nadzór nad laboratorium fizyki (pracownia fizyki - laboratoria z fizyki dla wszystkich kierunków studiów w Akademii, pracownia fizyki zaawansowanej – kierunek fizyka techniczna i inżynieria fotoniczna) oraz nad multimedialną salą wykładową – Aula F im. Sylwestra Kaliskiego.

aula

Najważniejsze projekty zrealizowane w ZTZF


GS-13P
system żyroskopowy do badania stołów wolnoobrotowych

SPRS
autonomiczny system rozpoznawania nacisku na bazie komputerowo generowanego detektora pierścieniowo-klinowego

FOSEI
interferometryczny system światłowodowy do badania elementów typu in-line

FOIPA
interferometryczny światłowodowy analizator polaryzacji

FOTET
technologia elementów światłowodowych na bazie przewężki światłowodowej

FORS-II
światłowodowy sejsmometr rotacyjny

AFORS
autonomicznyświatłowodowysejsmografrotacyjny

INFO DLA WYKŁADOWCÓW