Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12
22-03-2018 08:06

Projekty badawcze trwające

 

ncn

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
http://www.ncn.gov.pl

 

2015/17/B/ST5/01753 – A. Rogalski „Badania zjawisk towarzyszących heteroepitaksji warstw z półprzewodników III-V na podłożach GaAs metodą MBE” (lata realizacji: 2016 – 2018)

2015/19/B/ST7/02200 – P. Martyniuk „Badania kaskadowych detektorów średniej podczerwieni o krótkiej stałej czasowej dla temperatur > 300 K” (lata realizacji: 2016 – 2019)

2015/19/N/ST7/01508 – K. Michalczewski „Ograniczenie prądów upływności w wysokotemperaturowych strukturach barierowych InAsSb na podłożach GaAs otrzymanych metodą MBE” (lata realizacji: 2016 – 2018)

 

ncbir

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
http://www.ncbir.pl/

 

TANGO1/266576/NCBR/2015 – P. Madejczyk „Niezasilane detektory HOT z HgCdTe o wysokiej szybkości odpowiedzi” (lata realizacji: 2015 – 2017)

POIR.04.01.04-00-0027/16 – M. Kopytko „Immersyjny wysokotemperaturowy detektor z InAsSb zakresu średniej podczerwieni” (lata realizacji: 2017 – 2018)

 

 

Projekty badawcze zrealizowane

 

ncn

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
http://www.ncn.gov.pl

 

2013/08/A/ST5/00773 – A. Rogalski „Badania zjawisk towarzyszących nukleacji i heteroepitaksji warstw (100) HgCdTe metodą MOCVD” (lata realizacji: 2013 – 2017)

2013/08/M/ST7/00913 – K. Jóźwikowski „Projektowanie, modelowanie i wytwarzanie metodą MBE heterostruktur barierowych z HgCdTe w celu wytworzenia detektorów podczerwieni pracujących w długofalowym zakresie widma podczerwonego” (lata realizacji: 2013 – 2016)

2012/07/D/ST7/02564 – P. Martyniuk „Unipolarne detektory promieniowania podczerwonego typu nBn z supersieci II rodzaju InAs/GaSb chłodzone termoelektrycznie” (lata realizacji: 2013 – 2016)

2012/05/N/ST7/01057 – J. Wróbel „Wpływ temperatury na mechanizm tunelowania przez pułapki w fotodiodach PIN z supersieci InAs/GaSb z zakresu średniej podczerwieni” (lata realizacji: 2013 – 2015)

2011/03/D/ST7/03161 – M. Kopytko „Projektowanie i modelowanie numeryczne heterostruktur typu nBn z HgCdTe oraz ich wytwarzanie metodą MOCVD w celu otrzymania wysokotemperaturowych detektorów podczerwieni o podwyższonych parametrach detekcyjnych” (lata realizacji: 2012 – 2015)

2011/01/B/ST5/06283 – P. Madejczyk „Długofalowe niechłodzone detektory podczerwieni z HgCdTe pracujące w warunkach nierównowagowych” (lata realizacji: 2011 – 2014)

 

ncbir

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
http://www.ncbir.pl/

 

PBS1/B5/2/2012 – A. Rogalski „Detektory HOT o krótkiej stałej czasowej” (lata realizacji: 2012 – 2015)

POIG.01.03.01-14-016/08 – L.R. Jaroszewicz „Nowe materiały fotoniczne i ich zaawansowane zastosowania” (lata realizacji: 2009 – 2015)

 

mnisw

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
http://www.nauka.gov.pl/

798/FNiTP/120/2013 – A. Rogalski „Stanowisko epitaksji z wiązek molekularnych do wytwarzania supersieci II-go typu z InAs/GaSb” (lata realizacji: 2013 – 2015)

 

MON

Ministerstwo Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
http://www.mon.gov.pl

 

 

IA/SP/0737/2014 – A. Rogalski „Laboratorium processingu i charakteryzacji warstw epitaksjalnych z HgCdTe i supersieci II-rodzaju z InAs/GaSb” (lata realizacji: 2014 – 2015)

INFO DLA WYKŁADOWCÓW