Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Kadra ZFCS prowadzi zajęcia dla wszystkich trzech stopni studiów. Są to.:

•    Fizyka ogólna
•    Mechanika kwantowa
•    Fizyka ciała stałego
•    Technologia warstw
•    Fizyka podczerwieni
•    Technika podczerwieni
•    Inżynieria struktur półprzewodnikowych
•    Odnawialne źródła energii
•    Fizyczne właściwości ciał stałych

Dodatkowo, od roku akademickiego 2013/2014 będzie prowadzony również nowy przedmiot - „Odnawialne źródła energii”.
Zadaniem kadry ZFCS jest również opieka naukowa nad studentami przygotowującymi swoje prace dyplomowe. O wysokiej jakości kształcenia, oraz wynikającej z niej efektywności pomocy członków Zakładu, świadczą sukcesy naszych dyplomantów. Przykładem mogą być niedawne wyróżnienia naszych dyplomantek w Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepsze prace dyplomowe z dziedziny inżynierii materiałowej: Wioletty Pusz (edycja 2010 r.), oraz Olgi Markowskiej (edycja 2015 r.). Dodatkowo, niektóre z rozwiązań które powstają podczas wykonywania tych prac, dostają szanse bezpośredniego wdrożenia do produkcji w firmie Vigo System S.A. Wielu z naszych absolwentów znajduje również zatrudnienie w tej firmie bezpośrednio po, a nawet jeszcze w trakcie studiów.  
W związków z tym, ZFCS jest stale zainteresowany pozyskiwaniem utalentowanych, dynamicznych i zmotywowanych do pracy studentów i doktorantów, którzy chcieliby przygotowywać prace dyplomowe w dyscyplinie: inżynieria materiałowa, pod opieką naszej kadry. Zapewniamy czynny udział (również odpłatny) w realizowanych projektach naukowych, a także praktyki w jednym z najszybciej rozwijających się średniej wielkości przedsiębiorstw High-tech w Polsce. Wobec kandydatów oczekiwana jest umiejętność pracy w zespole, minimum komunikatywna znajomość języka angielskiego, oraz zainteresowanie obszarami nauki z zakresów: inżynierii materiałowej, fizyki i technologii wytwarzania półprzewodników, oraz elektroniki.

Wszystkich potencjalnych zainteresowanych wykonywaniem pracy dyplomowej / rozprawy doktorskiej w ZFCS prosimy o kontakt z naszymi pracownikami:

 

dr inż. Piotr Martyniuk piotr.martyniuk@wat.edu.pl tel.+ 48 22 261 839 673
dr inż. Waldemar Gawron waldemar.gawron@wat.edu.pl
tel.+ 48 22 261 839 673
dr inż. Paweł Madejczyk pawel.madejczyk@wat.edu.pl
tel.+ 48 22 261 837 449
dr inż. Małgorzata Kopytko malgorzata.kopytko@wat.edu.pl tel.+ 48 22 261 839 049

INFO DLA WYKŁADOWCÓW