Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

07-12-2017 09:41
06-12-2017 18:15
01-12-2017 13:10
01-12-2017 13:10
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02

Działalność pracowników Zakładu Fizyki Ciała Stałego (ZFCS) sprowadza się do następujących obszarów aktywności: badań naukowych - samodzielnych i we współpracy z zewnętrznymi ośrodkami, aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych gremiach naukowych, prowadzenia redakcji czasopisma naukowego Opto-Electronics Review oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Tematyka badań naukowych prowadzona przez ZFCS skoncentrowana jest w głównej mierze na przyrządach półprzewodnikowych do detekcji promieniowania elektromagnetycznego zakresu podczerwieni, wykonanych z HgCdTe i supersieci II typu ze związków AIII–BV. Obejmuje ona:

  • projektowanie optymalnych struktur detektorów pracujących w zadanych warunkach pracy
  • wszystkie etapy wytwarzania przyrządów
  • wybrane techniki charakteryzacji i interpretację wyników
  • badania zjawisk transportu elektronowego w materiałach o wąskiej przerwie energetycznej

Kadra ZFCS wyróżnia się aktywnym udziałem w organizacjach zrzeszających badaczy w dziedzinie optoelektroniki, udziałem w krajowych komisjach, radach naukowych itp., które mają istotny wpływ na życie tej społeczności. Przykładem może być członkostwo prof. Jarosława Rutkowskiego w Sekcji Optoelektroniki, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, oraz członkowstwo w Zespole Nauk Technicznych i Ścisłych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Innym przykładem może być wybór prof. Antoniego Rogalskiego w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (kadencja 2013–2016). Profesor pełni również funkcję Diekana Wydziału IV – Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk (kadencja (kadencja 2015-2018). 

INFO DLA WYKŁADOWCÓW