Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

W Zakładzie Fizyki Ciała Stałego od ponad trzydziestu lat prowadzone są prace naukowo-wdrożeniowe w zakresie modelowania numerycznego zjawisk fizycznych towarzyszących transportowi nośników ładunku elektrycznego. Modelowanie to dotyczy zagadnień rozpatrywanych na wielu poziomach: materiału fotoczułego, struktury detekcyjnej, czy całego przyrządu elektronicznego. Nieustannie tworzone jest i aktualizowane własne oprogramowanie symulacyjne. Wiodącą rolę w Zakładzie pełni w tym zakresie dr hab. inż. Krzysztof Jóźwikowski, prof. WAT. Stworzone przez niego symulatory umożliwiają m.in. modelowanie wpływu różnych mechanizmów generacji i rekombinacji nośników ładunku, w tym defektów strukturalnych na parametry przyrządów półprzewodnikowych, modelowanie procesów związanych z szumem elektronicznym przyrządów, czy procesów opto-elektronicznych.

W ostatnich latach w Zakładzie, dzięki inicjatywie mgr inż. Jarosława Wróbla, rozwinięto również symulatory do modelowania struktury pasmowej ciał stałych, oraz struktur niskowymiarowych (np. supersieci). Z jego inicjatywy rozpoczęto również proces automatyzacji stanowisk pomiarowych w środowisku Labview firmy National Instrument, które aktualnie jest intensywnie rozwijane i sukcesywnie wdrażane przez mgr inż. Andrzeja Kowalewskiego.

Dodatkowe wsparcie dla naszych programów stanowi komercyjna platforma APSYS firmy Crosslight. Program ten zawiera szereg zaawansowanych modeli fizycznych przyrządów półprzewodnikowych, które umożliwiają modelowanie ich właściwości elektrycznych, optycznych i termicznych. Uwzględnienie różnych modułów sprawia, że ten pakiet symulacji staje się atrakcyjny również dla zastosowań związanych z modelowaniem numerycznym przyrządów opartych na przykład o supersieci II-iego typu z InAs/GaSb.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW