Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

07-12-2017 09:41
06-12-2017 18:15
01-12-2017 13:10
01-12-2017 13:10
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02

Laboratorium umożliwia nam wykonywanie charakteryzacji optycznych i elektrycznych wytwarzanych struktur i przyrządów detekcyjnych. Wyposażone jest między innymi w:

  • spektrofotometr FTIR (z mikroskopem podczerwieni) do pomiarów charakterystyk widmowych transmisji, absorpcji i odbicia,
  •  nowoczesny układ do pomiaru szybkości odpowiedzi detektorów, w skład którego wchodzi pikosekundowy generator optyczny Ekspla PG 711 oraz oscyloskop Agilent pracujący w częstotliwościach do 8 GHz. Generator optyczny stanowi przestrajalne źródło promieniowania podczerwonego od bliskiej (1 400 nm) do dalekiej podczerwieni (16 000 nm). Podstawowym źródłem promieniowania jest pikosekundowy laser Nd:YAG,
  • profilometr optyczny WYKO NT 1100. Służy do obrazowania oraz charakteryzowania powierzchni materiałów półprzewodnikowych. Pozwala on na pomiary chropowatości, grubości warstwy, kształtu/geometrii profilu. Dokładność zobrazowania struktur jest na poziomie 0.1µm,
  • mikroskop optyczny (50-1000x) z kontrastem Nomarskiego;
  • Kriostacja do wstępnej charakteryzacji prądowo-napięciowej struktur półprzewodnikowych. Stacja pozwala na wykonywanie pomiarów elektrycznych w szerokim zakresie temperatur rozpoczynającym się od 75 K aż do 400 K. Stabilizacja temperatury jest rzędu ±0,05 K. Pomiary można prowadzić nawet na  6 strukturach jednocześnie.
  • zautomatyzowany układ do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych oraz pojemnościowych fotodiod;
  • układ do pomiaru efektu Hall’a metodą van der Pauwa.

 

Laboratorium zlokalizowane przy ulicy Kaliskiego 2 w Warszawie (bud. 100, p. 162).

char1char2char3char4

INFO DLA WYKŁADOWCÓW