Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 08:42
23-10-2017 08:42
20-10-2017 14:15
20-10-2017 11:07

Ważne osiągnięcia

 • Opracowanie technologii cyfrowych i segmentowych wyświetlaczy ciekłokrystalicznych adresowanych multipleksowo i bezpośrednio.
 • Opracowanie technologii szybkich przetworników elektrooptycznych na bazie ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych smektycznych materiałów ciekłokrystalicznych.
 • Opracowanie technologii monokrystalizacji szeregu materiałów tlenkowych dla takich zastosowań optoelektronicznych jak:
  • lasery z podwojeniem częstotliwości
  • generatory drugiej harmonicznej
  • optyczne oscylatory parametryczne
  • opracowanie technologii krystalizacji czystych i domieszkowanych kryształów wolframianów VGd(WO4)2, boranów dla optyki nieliniowej, (CsLiB6O10, Li2B4O7, BiB3O6), silenitów o własnościach fotochromowych i fotorefrakcyjnych (Bi12SiO20, Bi122GeO20, Bi12TiO20), akustooptycznych kryształów TeO2 do deflektorów i strojonych filtrów światła.

 

 Nagrody i wyróżnienia

 • Doktorat Honoris Causa Politechniki Łódzkiej dla prof. J. Żmii, Łódź, 1999
 • Złoty medal na 51 Między Narodowej Wystawie IENA99 w Norymberdze
 • Srebrny medal na 48 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik EUREKA 99 w Brukseli
 • Roczne stypendium naukowe w USA w Pierwszym Konkursie o Stypendium NATO, Warszawa, 2000

Dyplom zfitk1dyplom zfitk2

Organizacja konferencji

Zakład jest głównym organizatorem cyklu konferencji międzynarodowych poświęconych tematyce inżynierii materiałowej ciekłych i stałych kryształów.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW