Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

13-10-2017 09:31
13-10-2017 09:31
13-10-2017 09:31
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 10:42
12-10-2017 10:42
11-10-2017 08:56
11-10-2017 08:56
09-10-2017 12:21
06-10-2017 14:35
06-10-2017 13:04
06-10-2017 13:04
06-10-2017 10:28
06-10-2017 10:28
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
05-10-2017 09:50
05-10-2017 09:50
05-10-2017 06:54
 • Badania właściwości fizycznych i efektów elektrooptycznych w materiałach ciekłokrystalicznych dla wyświetlaczy adresowanych bezpośrednio i matrycowo,
 • Badania materiałów na szybkie przetworniki na bazie ferro- i antyferroelektrycznych ciekłych kryształów,
 • Holograficzne przedstawienie obrazów przesyłanych drogą elektroniczną w oparciu o przetworniki ciekłokrystaliczne,
 • Badanie kompozytów otrzymanych na bazie ciekłych kryształów,
 • Technologia i otrzymywanie materiałów monokrystalicznych o nieliniowych właściwościach optycznych ( głównie z grupy boranów, podwójnych wolframianów i silenitów),
 • Optymalizacja technologii wyświetlaczy ciekłokrystalicznych,
 • Badania rentgenowskie stałych i ciekłych kryształów,
 • Zastosowanie ciekłych kryształów w telekomunikacji w aktywnych elementach modulujących wiązki świetlne, przenoszące informację,
 • Modelowanie komputerowe i optymalizacja budowy przetworników ciekłokrystalicznych różnego typu,
 • Wytwarzanie i badanie cienkich warstw dielektrycznych i metalicznych,
 • Badania optyczne cienkich warstw za pomocą mikroskopii optycznej AFM i metodą elipsometryczną.

 

zfitk1.gif

INFO DLA WYKŁADOWCÓW