Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
21-02-2018 07:05
21-02-2018 07:05
13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
 • Badania właściwości fizycznych i efektów elektrooptycznych w materiałach ciekłokrystalicznych dla wyświetlaczy adresowanych bezpośrednio i matrycowo,
 • Badania materiałów na szybkie przetworniki na bazie ferro- i antyferroelektrycznych ciekłych kryształów,
 • Holograficzne przedstawienie obrazów przesyłanych drogą elektroniczną w oparciu o przetworniki ciekłokrystaliczne,
 • Badanie kompozytów otrzymanych na bazie ciekłych kryształów,
 • Technologia i otrzymywanie materiałów monokrystalicznych o nieliniowych właściwościach optycznych ( głównie z grupy boranów, podwójnych wolframianów i silenitów),
 • Optymalizacja technologii wyświetlaczy ciekłokrystalicznych,
 • Badania rentgenowskie stałych i ciekłych kryształów,
 • Zastosowanie ciekłych kryształów w telekomunikacji w aktywnych elementach modulujących wiązki świetlne, przenoszące informację,
 • Modelowanie komputerowe i optymalizacja budowy przetworników ciekłokrystalicznych różnego typu,
 • Wytwarzanie i badanie cienkich warstw dielektrycznych i metalicznych,
 • Badania optyczne cienkich warstw za pomocą mikroskopii optycznej AFM i metodą elipsometryczną.

 

zfitk1.gif

INFO DLA WYKŁADOWCÓW