Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Zrealizowane projekty

 • Projekt badawczy 2282/B/T02/2008/35 MNiSzW pt. „Przestrajalny i rekonfigurowany mikro-optoelektroniczny system przełączania sygnału dla fotoniki i telekomunikacji”, zakończony w maju 2011r.
 • Projekt badawczy 3752/B/T02/2008/35 MNiSzW pt. „Zapisy holograficzne w cienkich warstwach smektycznych ferroelektrycznych ciekłych kryształów”, zakończony w październiku 2010 r.
 • Grant KBN N N507 445034, pt. „Wpływ polarności molekularnej i warunków ograniczenia na indukcję różnych typów efektów elektrooptycznych w strukturach wysoko-kątowych antyferroelektrycznych ciekłych kryształów”, zakończony 2010 r.
 • Projekt MNiSzW N504 044 32/1417 pt. „Nowe kompozyty ciekłokrystaliczne”, 2007-2009 r.
 • Projekt Bilateralny PAN pt. „ New chiral liquid crystals possessing highly tilted smectic phases for optoelectronic applications”, Instytut Fizyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej i Wojskowej Akademii Technicznej, zakończony 2009.
 • Projekt badawczy Grant KBN nr N507 107 31/2555 pt. „ Weryfikacja wpływu sprężystości powierzchniowej opisywanej stałymi K13 i K14 na mierzone stałe materiałowe nematycznych ciekłych kryształów” , zakończony w październiku 2008 r.
 • Projekt badawczy Grant KBN nr 3T08A03426 pt. „ Opracowanie nowej metody wyznaczania anizotropii podatności magnetycznej nematycznych ciekłych kryształów”, zakończony w kwietniu 2006 r.
 • Grant (inwestycja aparaturowa) 4956/IA/120/2004 pt. „Stanowisko technologiczne –pomiarowe do badań ciekłokrystalicznych materiałów fotorefrakcyjnych”, zakończony w lipcu 2005 r.
 • Projekt badawczy KBN 4T11B03824 pt. „Trwały i odnawialny zapis hologramów w cienkich fotorefrakcyjnych warstwach domieszkowanych ciekłych kryształów”, zakończony w grudniu 2005 r.
 • Praca Badawcza Własna nr PBW 875/04 WAT, pt. „Wysokokątowe antyferroelektryczne smektyczne ciekłe kryształy dla technologii optoelektronicznych”,  zakończony 2004 r.
 • Projekt badawczy NATO 762/24 pt. „ Surface and bulk mediated photorefractivity of liquid crystals and their application for optical processing”, zakończony w listopadzie 2004 r.
 • Projekt badawczy Grant KBN nr 7T08A02721 pt. „ Nowa metoda wyznaczania energii kotwiczenia direktora nematycznej warstwy ciekłokrystalicznej na podłożu stałym”, zakończony w lipcu 2003 r.
 • Projekt badawczy KBN – 7T08A06121 pt. „Optymalizacja ciekłokrystalicznego displeja odbiciowego” zakończony w grudniu 2003 r.
 • Projekt badawczy N N202 105336 MNiSW pt. „Wpływ podwójnego i potrójnego domieszkowania monokryształów KGd(WO4)2 oraz KGd1-xHox(WO4)2 wybranymi jonami ziem rzadkich na własności fizyczne badane metodami spektroskopii Ramana i Brillouina”.
 • Projekt badawczy N 515 057 32/4052 MNiSW pt. „Domieszkowane iterbem monokryształy tlenkowe zawierające stechiometryczny neodym – materiały do zastosowań w przełącznikach optycznych”.
 • Dotacja KBN do SPUB-M pt. „Optyka adaptacyjna dla laserów” przyznana do projektu „Adaptive Optics Operations for Lasers” ADAPTOOL, 5 Program Ramowy, nr HPRI-CT-1999-50012 wydzielone zadanie - dotyczącego przetworników ciekłokrystalicznych, zakończony w grudniu 2002 r.
 • Projekt badawczy KBN 8 T11B 05615 pt. „Badania efektów elektrooptycznych w ciekłych kryształach umożliwiających zapisy holograficzne w czasie rzeczywistym” zakończony we wrześniu 2000 r.
 • Projekt badawczy KBN 7T08C06614 pt. „Badania efektów elektrooptycznych w ciekłych kryształach w celu uzyskania maksymalnego kąta dobrego widzenia”, zakończony w grudniu 2000 r.
 • Projekt badawczy Grant KBN nr 7T08A02214 pt. „Kompleksowa metoda wyznaczania parametrów materiałowych ciekłych kryształów” , zakończony w marcu 2000 r.
 • Projekt badawczy KBN 8T11D00608 zakończony w grudniu 1998 r.
 • Projekt badawczy Grant KBN nr 7T08A02308 pt. „ Półempiryczna metoda wyznaczania potencjału oddziaływania nematycznego ciekłego kryształu z podłożem”, zakończony w lutym 1997 r.
 • Projekt badawczy KBN 8S50104907 pt. „Badania fizyczne nowych materiałów ciekłokrystalicznych dla displejów”, zakończony w czerwcu 1997 r

Projekty realizowane

 • Projekt POIG 01.03.01-14-016/08-00 pt. ”Nowe materiały fotoniczne i ich zaawansowane zastosowania” 2009-2013 r.
 • Grant NCBiR E!5933/09/NCBiR/11, ACTIVEYES pt. “Badania i rozwój ciekłokrystalicznych materiałów i nowych ciekłokrystalicznych displejowych komórek dla aktywnych okularów 3D”, 2010-2013 r
 • Projekt rozwojowy NCBiR nr 0R00001812 pt.” Opracowanie technologii dekontaminacji wnętrz za pomocą waloryzowanego nadtlenku wodoru oraz mieszanin gazowego nadtlenku wodoru z nadtlenkami organicznymi, amoniakiem oraz aminami”, 2010-2013 r.
 • Projekt badawczy rozwojowy, 0114/RIT00/2010/12, pt. „Przestrajalne ciekłokrystaliczne przetworniki na zakres THz i GHz”, konsorcjum naukowo-przemysłowego, 2010-2012 r.
 • Praca Badawcza Statutowa WAT 23 827, pt. „Kryształy domieszkowane i kompozyty ciekłokrystaliczne dla zastosowań fotonicznych”, 2010-2012 r.
 • Grant zamawiany WAT z firmy RUAG Schweiz AG, pt. „Opracowanie filtrów ciekłokrystalicznych do systemu ochrony przeciwlaserowej”, 2012 r.
 • Grant NCBIR nr 179908, Program PBS pt. “Interfe-rometr laserowy 5D do badań geometrii maszyn”, 2012-2015 r.
 • Projekt badawczy Nr 1955/B/H03/2011/40 NCN pt. „Rola defektów sieci krystalicznej w procesie lokalnego łamania symetrii w związkach ABO3 o strukturze perowskitu”.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW