Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
21-02-2018 07:05
21-02-2018 07:05
13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21

Ważne osiągnięcia

 • Opracowanie technologii cyfrowych i segmentowych wyświetlaczy ciekłokrystalicznych adresowanych multipleksowo i bezpośrednio.
 • Opracowanie technologii szybkich przetworników elektrooptycznych na bazie ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych smektycznych materiałów ciekłokrystalicznych.
 • Opracowanie technologii monokrystalizacji szeregu materiałów tlenkowych dla takich zastosowań optoelektronicznych jak:
  • lasery z podwojeniem częstotliwości
  • generatory drugiej harmonicznej
  • optyczne oscylatory parametryczne
  • opracowanie technologii krystalizacji czystych i domieszkowanych kryształów wolframianów VGd(WO4)2, boranów dla optyki nieliniowej, (CsLiB6O10, Li2B4O7, BiB3O6), silenitów o własnościach fotochromowych i fotorefrakcyjnych (Bi12SiO20, Bi122GeO20, Bi12TiO20), akustooptycznych kryształów TeO2 do deflektorów i strojonych filtrów światła.

 

 Nagrody i wyróżnienia

 • Doktorat Honoris Causa Politechniki Łódzkiej dla prof. J. Żmii, Łódź, 1999
 • Złoty medal na 51 Między Narodowej Wystawie IENA99 w Norymberdze
 • Srebrny medal na 48 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik EUREKA 99 w Brukseli
 • Roczne stypendium naukowe w USA w Pierwszym Konkursie o Stypendium NATO, Warszawa, 2000

Dyplom zfitk1dyplom zfitk2

Organizacja konferencji

Zakład jest głównym organizatorem cyklu konferencji międzynarodowych poświęconych tematyce inżynierii materiałowej ciekłych i stałych kryształów.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW