Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Instytut Fizyki Technicznej powstawał na początku lat siedemdziesiątych w okresie intensywnego procesu przeobrażeń nauki i techniki. Ważniejsze „kamienie milowe” w okresie jego rozwoju to:

 

1959 zalążki przyszłego Instytutu Fizyki na nowo utworzonym Wydziale Chemii w postaci katedr: Fizyki Ogólnej, Technicznych Zastosowań Fizyki, Elektroniki Ciała Stałego, Podstaw Mechaniki i Fizyki Technicznej;

1962 powołanie z inicjatywy gen. prof. Sylwestra Kaliskiego nowego kierunku studiów – fizyka techniczna, co spowodowało zmianę nazwy wydziału na Wydział Chemii i Fizyki Technicznej;

1966 podstawowe specjalności kształcenia: fizyka i elektronika ciała stałego, fizyka metali, fizyka jądrowa, elektronika kwantowa, fizyka jądrowa i fizyka plazmy, fizyka promieniowania elektromagnetycznego oraz fizyka i technologia ciała stałego;

1975 wprowadzenie struktury instytutowej, powołanie Instytutu Fizyki Technicznej (IFT)

1985 opracowanie nowych programów studiów dla kierunku fizyka techniczna: blok przedmiotów elektronicznych z systemami mikroprocesowymi, optoelektronika (fizyka i technika podczerwieni, optoelektronika laserowa i światłowodowa) oraz ciekłe kryształy;

1994 w ramach restrukturyzacji WAT z połączenia Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji powstaje Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej;
2003 rekonwersja IFT z instytutu wojskowego na instytut cywilny, pierwszy nabór studentów cywilnych na kierunek fizyki komputerowej;
2005 w ramach restrukturyzacji WAT z podziału Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej powstaje Wydział Nowych Technologii i Chemii w skład którego w całości wchodzi IFT

2006 pierwszy nabór studentów cywilnych na kierunek inżynierii materiałowej za który odpowiada IFT

 

 

W czasie działalności Instytutu Fizyki Technicznej zespołami naukowo-badawczymi kierowali między innymi:


doc. F. Borowski

prof. J. Kapelewski

prof. A. Rogalski

doc. M. Buda

prof. S. Kłosowicz

prof. L. Solarz

prof. E. Danicki

prof. T. Łukaszewicz

prof. M. Szustakowski

prof. M. Demianiuk

prof. M.J. Małachowski

prof. E. Włodarczyk

dr hab. J. Filipiak

prof. J. Piotrowski

dr hab. J. Zieliński

prof. E. Igras

prof. Z. Raszewski

prof. J. Żmija

prof. L.R. Jaroszewicz

   

 

Prof. A. Rogalski, członek korespondent PAN, jest laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych w 1997 roku.

Prof. J. Żmija został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Łódzkiej.

 

Pracami INSTYTUTU kierowali kolejno:

1975 – 1980

prof. Lech Solarz

1981 – 1983

dr Włodzimierz Przybylski

1983 – 1987

prof. Mieczysław Demianiuk

1988 – 2002

prof. Antoni Rogalski

2002 – 2005

prof. Leszek R. Jaroszewicz

2005 – 2008

prof. Jarosław Rutkowski

2008 -  2016.

prof. Leszek R. Jaroszewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO DLA WYKŁADOWCÓW