Jednostki organizacyjne

USOS

Adres:

INSTYTUT FIZYKI TECHNICZNEJ
Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 WARSZAWA 49
tel./fax: +48 261 839 014

 Pokaż IFT WAT na większej mapie

INFO DLA WYKŁADOWCÓW