Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Przedmioty prowadzone w Zakładzie Radiometrii i Monitoringu Skażeń w roku akademickim 2012/2013

 nazwa przedmiotu  kierunek studiów semestr  wykładowca odpowiedzialny
Chemia inżynieria materiałowa Z,L prof. dr hab. inż. S. Neffe
Chemia budownictwo L prof. dr hab. inż. S. Neffe
Monitoring środowiska chemia Z prof. dr hab. inż.
Z. Witkiewicz
Podstawy toksykologii chemia L prof. dr hab. K. Chomiczewski
Ochrona przed skażeniami chemia Z prof. dr hab. inż. W. Harmata
Broń chemiczna i TSP chemia Z prof. dr hab. inż. W. Harmata
Zagrożenia ekologiczne chemia Z prof. dr hab. inż. W. Harmata
Budowa i eksploatacja sprzętu  OPChem chemia Z prof. dr hab. inż. W. Harmata
Chemia środków trujących i procesów odkażania chemia Z dr inż. S. Popiel
Podstawy miernictwa w chemii chemia L dr inż. J. Puton
Miernictwo w chemii chemia Z dr inż. J. Puton
Sensory chemiczne chemia Z dr inż. J. Puton
Measurents in chemistry chemia L dr inż. J. Puton
Fizyka jądrowa chemia Z,L dr inż. J. Puton
Dozymetria chemia Z,L dr inż. A. Knap
Broń jądrowa chemia Z dr inż. A. Knap
Przechowywanie i transport
materiałów niebezpiecznych
chemia Z dr inż. J. Bil
Ratownictwo chemiczne chemia L dr inż. J. Bil
Technologia informacyjna chemia L dr inż. K. Jasek
Inżynieria chemiczna chemia  L dr inż. K. Jasek

INFO DLA WYKŁADOWCÓW