Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Zakład posiada pracownie przystosowane do prowadzenia wszechstronnych badań w dziedzinie analizy skażeń środowiska. Poza wykonywaniem badań próbek środowiskowych w laboratoriach możliwe jest również opracowywanie konstrukcji i testowanie różnych detektorów i analizatorów przeznaczonych do wykrywania skażeń.

Podstawowymi przyrządami wchodzącymi w skład bazy laboratoryjnej  Zakładu są chromatografy gazowe. Oprócz prostych urządzeń z detektorami płomieniowo-jonizacyjnymi posiadamy również sprzęt specjalistyczny o bardzo dużych możliwościach pomiarowych. Należy do nich m.in. chromatograf gazowy wyposażony w detektor emisji atomowej (GC-AED). Posługując się tym przyrządem można rozdzielać składniki mieszanin, identyfikować substancje wchodzące w skład tych mieszanin oraz określać ich zawartość ilościową. Ze względu na wysoką wykrywalność i specyficzność względem wielu pierwiastków GC- AED może być stosowany do analizy zanieczyszczeń środowiska, w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym i w innych dziedzinach, w których wykonuje się analizy chromatograficzne. GC-AED jest szczególnie przydatny do analizy związków organicznych zawierających heteroatomy, w tym związków metaloorganicznych. W badania złożonych próbek środowiskowych wykorzystujemy chromatografy gazowe ze spektrometrami masowymi (GC-MS). Szczególną precyzję analiz daje chromatograf gazowy z tandemowym detektorem mas (GC-MS/MS), wyposażony w automat dozujący próbki przygotowane metodą SPME


W Zakładzie działają dwie pracownie izotopowe pozwalające na pracę z otwartymi i zamkniętymi źródłami promieniowania. Prowadzone są w nich badania aktywności różnych materiałów i wykonywane standardowe pomiary radiometryczne. Posiadana aparatura umożliwia wykonywanie pomiarów promieniowania emitowanego przez materiały budowlane, aktywności próbek gleby i wody oraz skażenia produktów żywnościowych.


Zakład posiada własne rozwiązania generatorów par substancji organicznych, które przystosowane są do wytwarzania mieszanin gazowych zawierających wybrane związki chemiczne na bardzo niskim poziomie stężeń. Aparaty te wykorzystywane są w podstawowych badaniach opracowywanych analizatorów składu mieszanin gazowych, a także przy testowaniu i kalibracji tych przyrządów.


W pracowniach zakładu powstało wiele urządzeń mających zastosowanie w badaniach składu mieszanin gazowych. Opracowane zostały między innymi konstrukcje bloków detekcyjnych działających na zasadzie pochłaniania promieniowania podczerwonego (moduły pomiarowe NDIR), detektorów grawimetrycznych z akustyczną falą powierzchniową (SAW) oraz detektorów radiojonizacyjnych w tym spektrometrów ruchliwości jonów (IMS).

INFO DLA WYKŁADOWCÓW