Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Pracownicy Zakładu ściśle współpracują z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym m.in. z:

  • Defence Science and Technology Laboratory z Wielkiej Brytanii (w zakresie badań właściwości detonacyjnych materiałów wybuchowych zawierających metalizowane dodatki)
  • amerykańskim instytutem Lawrence Livermore National Laboratory (w zakresie badań nad dopalaniem produktów detonacji w obiektach zamkniętych oraz określaniem granic wybuchowości heksanu),
  • Zakładem Teorii i Technologii Materiałów Wybuchowych Uniwersytetu Pardubickiego (nad określaniem właściwości detonacyjnych materiałów emulsyjnych oraz materiałów wybuchowych o obniżonej wrażliwości).

a także z ośrodkami krajowymi, w tym m.in. z:

  • Uniwersytetem Warszawskim ( Wydział Chemii, Pracownia Fizykochemii Plazmy )
  • Politechnikami : Warszawską (Instytut Techniki Cieplnej) , Śląską , Częstochowską i Świętokrzyską,
  • Instytutem Przemysłu Organicznego w Warszawie, Głównym Instytutem Górnictwa w Gliwicach, Wojskowym Instytutem Techniczny Uzbrojenia w Zielonce,
  • zakładami produkcyjnymi : NitroChem S.A. Bydgoszcz , ZTS Nitron S.A., ZTS ERG-Bieruń S.A., Blastexpol S.A.,
  • Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji ; Polskim Komitetem Normalizacyjnym.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW