Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

24-05-2017 09:58
23-05-2017 12:16
23-05-2017 12:16
23-05-2017 09:12
23-05-2017 09:12
22-05-2017 15:26
22-05-2017 14:12
22-05-2017 14:12
18-05-2017 12:55
18-05-2017 12:55
18-05-2017 12:55
18-05-2017 12:55
17-05-2017 09:18
11-05-2017 16:25
11-05-2017 16:25
10-05-2017 14:42
10-05-2017 14:42
08-05-2017 08:50
27-04-2017 14:00
26-04-2017 11:37

Pracownicy Zakładu ściśle współpracują z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym m.in. z:

  • Defence Science and Technology Laboratory z Wielkiej Brytanii (w zakresie badań właściwości detonacyjnych materiałów wybuchowych zawierających metalizowane dodatki)
  • amerykańskim instytutem Lawrence Livermore National Laboratory (w zakresie badań nad dopalaniem produktów detonacji w obiektach zamkniętych oraz określaniem granic wybuchowości heksanu),
  • Zakładem Teorii i Technologii Materiałów Wybuchowych Uniwersytetu Pardubickiego (nad określaniem właściwości detonacyjnych materiałów emulsyjnych oraz materiałów wybuchowych o obniżonej wrażliwości).

a także z ośrodkami krajowymi, w tym m.in. z:

  • Uniwersytetem Warszawskim ( Wydział Chemii, Pracownia Fizykochemii Plazmy )
  • Politechnikami : Warszawską (Instytut Techniki Cieplnej) , Śląską , Częstochowską i Świętokrzyską,
  • Instytutem Przemysłu Organicznego w Warszawie, Głównym Instytutem Górnictwa w Gliwicach, Wojskowym Instytutem Techniczny Uzbrojenia w Zielonce,
  • zakładami produkcyjnymi : NitroChem S.A. Bydgoszcz , ZTS Nitron S.A., ZTS ERG-Bieruń S.A., Blastexpol S.A.,
  • Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji ; Polskim Komitetem Normalizacyjnym.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW