Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

07-12-2017 09:41
06-12-2017 18:15
01-12-2017 13:10
01-12-2017 13:10
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02

Pracownicy Zakładu ściśle współpracują z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym m.in. z:

  • Defence Science and Technology Laboratory z Wielkiej Brytanii (w zakresie badań właściwości detonacyjnych materiałów wybuchowych zawierających metalizowane dodatki)
  • amerykańskim instytutem Lawrence Livermore National Laboratory (w zakresie badań nad dopalaniem produktów detonacji w obiektach zamkniętych oraz określaniem granic wybuchowości heksanu),
  • Zakładem Teorii i Technologii Materiałów Wybuchowych Uniwersytetu Pardubickiego (nad określaniem właściwości detonacyjnych materiałów emulsyjnych oraz materiałów wybuchowych o obniżonej wrażliwości).

a także z ośrodkami krajowymi, w tym m.in. z:

  • Uniwersytetem Warszawskim ( Wydział Chemii, Pracownia Fizykochemii Plazmy )
  • Politechnikami : Warszawską (Instytut Techniki Cieplnej) , Śląską , Częstochowską i Świętokrzyską,
  • Instytutem Przemysłu Organicznego w Warszawie, Głównym Instytutem Górnictwa w Gliwicach, Wojskowym Instytutem Techniczny Uzbrojenia w Zielonce,
  • zakładami produkcyjnymi : NitroChem S.A. Bydgoszcz , ZTS Nitron S.A., ZTS ERG-Bieruń S.A., Blastexpol S.A.,
  • Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji ; Polskim Komitetem Normalizacyjnym.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW