Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

I Artykuły w czasopismach

 1. W. A. Trzciński, S. Cudziło, J. Paszula, Studies of free field and confined explosions of aluminium enriched RDX compositions, Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 2007, 32, 502-508.
 2. S. Cudziło, M. Szala, A. Huczko, M. Bystrzejewski, Self-sustaining reductive defluorination of (CF)n and characterization of the reaction products, Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 2007, 32, 149-154.
 3. M. Bystrzejewski, A. Huczko, H. Lange, S. Cudziło, W. Kiciński, A combustion synthesis route to carbon-encapsulated iron nanoparticles, Diamond and Related Materials, 2007, 16, 225-228.
 4. S. Cudziło, A. Huczko, , M. Pakuła, S. Biniak, A. Świątkowski, M. Szala, Surface properties of carbons obtained from hexachlorobenzene and hexachloroethane by combustion synthesis, Carbon, 2007, 45, 103-109.
 5. D. Powała, A. Orzechowski, B. Florczak, A. Maranda, Małowrażliwe materiały wybuchowe 1,1-diamino-2,2-dinitroeten, Przemysł Chemiczny, 2007, 86, 510-514.
 6. N. Orlińska, J. M. Paszula, Z. Wokulski, G. Dercz, Preparation of MgB2 rods using a PIT technique with the explosive consolidation method, Solid State Phenomena, 2007, 130, 229-232.
 7. N. Orlińska, A. Zaleski, J. M. Paszula, Z. Wokulski, Preparation and characterization of superconducting MgB2 rods, Crystal Research and Technology, 2007, 42, 1266-1270.
 8. W. A. Trzciński, S. Cudziło, Z. Chyłek, L. Szymańczyk, Detonation properties of 1,1-diamino-2,2-dinitroethene (DADNE), Journal of Hazardous Materials, 2008, 157, 605-612.
 9. S. Zeman, W. A. Trzciński, R. Matyáš, Some properties of explosive mixtures containingPart I. Relative performance and detonation of mixtures with triacetone triperoxide, Journal of Hazardous Materials, 2008, 154, 192-198
 10. R. Matyas, S. Zeman, W. A. Trzciński, S. Cudziło, Detonation performance of TATP/AN-based explosives, Propellants, Explosives, Pyrotechnics 2008, 33, 296-300.
 11. W. A. Trzciński, S. Cudziło, J. Paszula, J. Callaway, Study of the effect of additive particle size on non-ideal explosive performance, Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 2008, 33, 227-235.
 12. A. Busiakiewicz, Z. Klusek, P.J. Kowalczyk, A. Huczko, S. Cudzilo, P.K. Datta, W. Olejniczak, Silicon carbide nanowires studied by scanning tunneling microscopy, Surface Science, 2008, 602, 316-320.
 13. A. Busiakiewicz, Z. Klusek, A. Huczko, P.J. Kowalczyk, P. Dąbrowski, W. Kozłowski, S. Cudzilo, P.K. Datta, W. Olejniczak, Scanning tunneling microscopy investigations of silicon carbide nanowires, Applied Surface Science, 2008,254, 4268-4272.
 14. M. Bystrzejewski, A. Huczko, H. Lange, P. Baranowski, W. Kaszuwara, S. Cudziło, E. Kowalska, M. Rummeli, T. Gemmimng, Carbon encapsulated magnetic nanoparticles spontaneously formed by thermolysis route, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 2008, 16, 4, 217-230.
 15. A Busiakiewicz, A. Huczko, H. Lange, P. Kowalczyk, M. Rogala, W. Kozłowski, Z. Klusek, W. Olejniczak, K. Polański, S. Cudziło, Silicon carbide nanowires: chemical characterization and morphology investigations, Physica Status Solidi, 2008, 245, 10, 20094-20097.
 16. M. Gieras, R. Klemens, A. Kuhl, P. Oleszczuk, W. Trzciński, P. Wolański, Influence of the chamber volume on the upper explosion limit for hexane-air mixtures, Journal of Loss Prevention in the Process Industries,2008, 21, 423-436.
 17. W. Kiciński, W. A. Trzciński, Calorimetry studies of explosion heat of non-ideal explosives, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2009, 96, 623-630.
 18. W. A. Trzciński, J. Paszula, S. Grys, Detonation and blast wave characteristics of nitromethane mixed with particles of an aluminium-magnesium alloy, Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 2010, 35, 85-92.
 19. A. Elbeih, J. Pachman, W. A. Trzciński, A. Zeman, Z. Akstein, J. Selesovsky, , Study of plastic explosives based on attractive cyclic nitramines Part I. Detonation characteristics of explosives with PIB binder, Propellants Explosives Pyrotechnics, 2011, 36, 433-438.
 20. S. Cudziło, W. Trzciński, M. Nita, S. Michalik, S. Krompiec, R. Kruszyński, J. Kusz, Preparation, crystal structure and explosive properties of copper(II) perchlorate complex with 4-amino-1,2,4-triazole and water, Propellants Explosives Pyrotechnics, 2011, 36, 151-159.
 21. W. Kiciński, M. Szala, M. Nita, Structurally tailored carbon xerogels produced through a sol-gel process in a water-methanol-inorganic salt solution, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2011, 58, 102–113.
 22. A. Maranda, J. Paszula, K. Nikolczuk, Z. Wilk, Materiały wybuchowe emulsyjne zawierające chlorek sodu uczulane mikrobalonami, Przemysł Chemiczny, 2011, 90, 1254-1259
 23. A. Borkowski, M. Szala, D. Wolicka, Influence of 1,2,4,5-tetrazine derivatives on growth of bacterial consortium isolated from soil, Chemistry and Ecology, 2011, 57-68.
 24. W. A. Trzciński, K. Barcz, Investigation of blast wave characteristics for layered thermobaric charges, Shock Waves, 2012, 22, 119-127.
 25. A. Elbeih, J. Pachman, S. Zeman, P. Vavra,W. A. Trzciński, Z. Akstein, , Detonation characteristics of plastic explosives based on attractive nitramines with polyisobutylene and poly(methyl methacrylate) binders, Journal of Energetic Materials, 2012, 30, 358-371.
 26. W. Kiciński, J. Lasota, Carbon Xerogel-supported Iron as a Catalyst in Combustion Synthesis of Carbon Fibrous Nanostructures, Journal of Materials Science and Technology, 2012, 28, 294302.
 27. W. A. Trzciński, S. Cudziło, Z. Chyłek, L. Szymańczyk, Detonation properties and thermal behavior of FOX-7-based explosives, Journal of Energetic Materials, 2013, 31, 72-85.

II. Monografie:

 1. B. Zygmunt, A. Maranda, D.Buczkowski, Materiały wybuchowe trzeciej generacji, Wyd. WAT, Warszawa 2007.
 2. A. Maranda, B. Gołąbek, J.Kasperski, Materiały wybuchowe emulsyjne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
 3. S.Cudziło, W. A. Trzciński, Materiały wysokoenergetyczne, W: Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia (Ed.: Z. Mierczyk), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2008.
 4. Z.Bielecki, J. Błądek, J. Janucki, J. Mikołajczyk, M. Nowakowski, J. Wojtas, Sensory materiałów wybuchowych. W: Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia (Ed.: Z. Mierczyk), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2008.
 5. A.Maranda, Przemysłowe materiały wybuchowe, Wyd. WAT, Warszawa 2010.
 6. A.Huczko, M. Szala,A. Dąbrowska, Synteza spaleniowa materiałów nanostrukturalnych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011.
 7. A.Maranda, Industrial explosives in Polish mining, [in:] Energetics Science and Technology in Central Europe, Center for Energetic Concepts Development Series, Calce EPSC, Press University of Maryland, CECD 2012

III Wdrożenia

 1. S.Grys, W. A. Trzciński, ZMWCyw – Program do obliczania właściwości termodynamicznych materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, Norma PN-EN 13631-15, WAT, Warszawa 2010, 50 egzemplarzy.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW