Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21

trzcinski

 

 

Kierownik zakładu:


prof. dr hab. inż. Waldemar TRZCIŃSKI
tel. +48 261 839 408
budynek 24 pokój 4
waldemar.trzcinski@wat.edu.pl

 

 

 

Pracownicy naukowi:
prof. dr hab. inż. Waldemar TRZCIŃSKI (Kierownik Zakładu)
prof. dr hab. inż. Andrzej MARANDA
prof. dr hab. inż.  Stanisław CUDZIŁO (DZIEKAN WTC)
dr inż. Zbigniew CHYŁEK
dr inż. Wojciech KICIŃSKI
dr inż. Józef PASZULA
dr inż. Mateusz SZALA
dr inż. Jarosław SZULC
dr inż. Leszek SZYMAŃCZYK
mgr inż. Sławomir DYJAK

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
Agnieszka BRZYSKA
Jacek GRANECKI
Dariusz MARCHWICKI

 

Doktoranci:
mgr inż. Rafał LEWCZUK
mgr inż. Łukasz GUTOWSKI
mgr inż. Marcin HARA
mgr inż. Judyta REĆKO
mgr inż. Ramona SITKIEWICZ-WOŁODKO

INFO DLA WYKŁADOWCÓW