Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Projekty badawcze realizowane w czasie  ostatnich 5 lat:

0 T00C 015 28 - Otrzymywanie, badanie właściwości fizykochemicznych i detonacyjnych materiału wybuchowego o obniżonej wrażliwości FOX-7 oraz zawierających go kompozycji wybuchowych, 2005 – 2008, kierownik – prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński
0 T00C 010 30 - Otrzymywanie i badanie właściwości nanostrukturalnych materiałów wybuchowych, 2006 – 2008, kierownik – dr hab. inż. Stanisław Cudziło
0 T00C 001 31/3964 - Badanie charakterystyk wybuchowych nowych termobarycznych materiałów wybuchowych, 2006 – 2009, kierownik – dr inż. Józef Paszula
O N501 001134 - Badanie i prognozowanie czynników rażenia improwizowanych urządzeń wybuchowych, 2008 – 2009, kierownik – prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński
O N204 011036 - Termodynamiczne modelowanie procesów spalania i detonacji układów heterogenicznych, 2009 – 2010, kierownik – prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński
0 T00C 010 30 - Otrzymywanie i badanie właściwości nanostrukturalnych materiałów wybuchowych, projekt badawczy własny, 2006 – 2009, kierownik – dr hab. inż. Stanisław Cudziło
O R00 0011 06 - Opracowanie bezpiecznych inicjujących materiałów wybuchowych do małowrażliwej amunicji, 2008 – 2010, kierownik – dr hab. inż. Stanisław Cudziło
R00-O0057/3 - Opracowanie technologii otrzymywania metanowych materiałów wybuchowych, 2007 – 2010, kierownik – prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda
O N501 085737 - Badanie procesu oddziaływania wybuchowo uformowanych penetratorów z osłoniętymi ładunkami energetycznych materiałów niewybuchowych, 2009 – 2012, kierownik– prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński
O R00 0018 09 - Opracowanie technologii nowoczesnych, wysokoenergetycznych i małowrażliwych materiałów wybuchowych w skali wielkolaboratoryjnej, 2009 – 2011, kierownik– prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński

Nowa aparatura badawcza:
Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) 500 MHz (firma: Bruker, model Avance III)

INFO DLA WYKŁADOWCÓW