Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

19-09-2017 15:34
18-09-2017 10:25
18-09-2017 10:25
15-09-2017 08:24
15-09-2017 08:24
15-09-2017 08:24
15-09-2017 08:24
14-09-2017 14:08
14-09-2017 13:29
13-09-2017 10:23
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40

Działalność dydaktyczna:


Pracownicy Zakładu są zaangażowani w realizację procesu dydaktycznego w specjalnościach:

 • Materiały wybuchowe i pirotechnika
 • Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne

Prowadzą wykłady, ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne z następujących przedmiotów:

 • Chemia i technologia materiałów wybuchowych
 • Materiały wysokoenergetyczne
 • Teoria materiałów wybuchowych
 • Fizyka wybuchu i prognozowanie skutków wybuchu
 • Pirotechnika widowiskowa
 • Użytkowe formy materiałów wybuchowych
 • Techniki wybuchowe w inżynierii materiałowej
 • Środki inicjowania palenia i detonacji
 • Instrumentalne metody analizy materiałów wybuchowych
 • Inżynieria chemiczna
 • Podstawy technologii chemicznej
 • Analiza instrumentalna
 • Modelowanie numeryczne w chemii
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych

INFO DLA WYKŁADOWCÓW