Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

Baza badawcza i dydaktyczna
Zakład dysponuje nowoczesnym, wyposażonym w specjalistyczną instalację gaśniczą laboratorium do syntezy i badania właściwości związków wybuchowych oraz sporządzania mieszanin wybuchowych i pirotechnicznych (fot. 1).
W eksperymentalnych badaniach zjawiska wybuchu wykorzystuje się unikalną w skali kraju aparaturę i infrastrukturę Laboratorium Rejestracji Procesów Dynamicznych, w tym m.in.:

  • zestaw do rentgenografii impulsowej (fot. 2);
  • aparaturę do badania wrażliwości materiałów wybuchowych na bodźce mechaniczne (fot. 3);
  • aparaturę do badania wrażliwości materiałów wybuchowych na bodźce cieplne (fot. 4);
  • zestawy kalorymetryczne do pomiaru ciepła spalania i detonacji (fot. 5);
  • komory wybuchowe (fot. 6);
  • betonowe bunkry (fot. 7);
  • spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) 500 MHz (firma: Bruker, model Avance III) (fot. 8)

Wszystkie pracownie laboratoryjne i stanowiska badawcze będące w dyspozycji Zakładu Materiałów Wybuchowych są wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Jest to jedyna placówka dydaktyczna w Warszawie mogąca prowadzić ćwiczenia laboratoryjne dla studentów z wykorzystaniem ładunków materiałów wybuchowych o masie do 2 kg.

clip image3zmw

Fot.1. Laboratorium do syntezy i badania właściwości związków wybuchowych

clip image2zmw

Fot.2. Zestaw do rentgenografii impulsowej

clip image006clip image008

Fot.3. Aparatura do badania wrażliwości materiałów wybuchowych na bodźce mechaniczne 

clip image010

Fot.4. Aparatura do badania wrażliwości materiałów wybuchowych na bodźce cieplne

clip image014clip image016clip image012

Fot.5. Zestawy kalorymetryczne do pomiaru ciepła spalania i detonacji

clip image018clip image020

Fot.6. Komory wybuchowe

clip image022

Fot.7. betonowe bunkry

clip image023

Fot.8. Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) 500 MHz
          (firma: Bruker, model Avance III) 

INFO DLA WYKŁADOWCÓW