Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

W ciągu ostatnich 5 lat pracownicy Zakładu opublikowali około 300 artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych oraz około 200 referatów w materiałach konferencji krajowych i międzynarodowych, zgłosili kilkanaście zgłoszeń patentowych oraz uzyskali kilkanaście patenty. Pracownicy Zakładu byli kilkakrotnie wyróżniani nagrodami Rektora WAT, resortowymi oraz instytucji naukowych.


Monografie:

   1. M.Tykarska, The induced antiferroelectric phase; structural correlations, Chapter 8, pp. 178 - 192, in Ferroelectrics - Physical effects, ed. Mickaël Lallart, InTech, Rijeka 2011
   2. Roman Dąbrowski, rozdział pt. „Ciekłe kryształy i ich zastosowanie”, w książce Misja nauk chemicznych, pod. red. B.Marcińca, WNiI, Poznań 2011 (str. 337-365).

 

Patenty:

   1. R.Dąbrowski, J.Dziaduszek, P.Kula, Liquid crystal material, US Patent Application, No 61/112,771 11.09.2008.
   2. R.S.Dąbrowski, J.Dziaduszek, K.Garbat, S.Urban, J.Parka, L.R.Jaroszewicz, Nematyczne medium ciekłokrystaliczne dla urządzeń fotonicznych adresowanych dwoma częstotliwościami pola elektrycznego, Zgłoszenie Patentowe P-391749 z 5.07.2010.
   3. R.S.Dąbrowski, P.Kula, A.Chołuj, J.Dziaduszek, K.Garbat, Nematyczne związki i nematyczne media je zawierające o dodatniej lub ujemnej anizotropii dielektrycznej, Zgłoszenie Patentowe P-395708 z dn. 20.07.2011
   4. R.S.Dąbrowski, P.Kula, A.Chołuj, J.Dziaduszek, K.Garbat, Liquid crystal carbonate and liquid crystal medium containing the same with positive or negative dielectric anisotropy, Zgloszenie Patentowe do UP USA 19.07.2012
   5. R.Dąbrowski, K.L.Czupryński, P.Kula, M.Żurowska, W.Rejmer, W.Piecek, Z.Raszewski, Antiferroelectric orthoconic liquid crystalline material with long pitch and the method of its preparation, Patent US 8,10101,095 z dnia 9.01.2012

INFO DLA WYKŁADOWCÓW