Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12
22-03-2018 08:06

Aktualnie realizowane projekty badawcze:


Granty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • E!5933/09/NCBiR/11, ACTIVEYES - Badania i rozwój ciekłokrystalicznych materiałów i nowych ciekłokrystalicznych displejowych komórek dla aktywnych 3D okularów – kierownik prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski
 • 2296/B/T02/2011/40, Synteza, badanie właściwości fizykochemicznych i elektrooptycznych oraz możliwości zastosowania nowych węglanów 4-alkilo-4”-hydroksyterfenyli podstawionych atomami fluoru– kierownik prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski
 • UMO-2011/03/N/ST4/01360, Ciekłokrystaliczne ortokoniczne materiały antyferroelektryczne o dużym skoku helisy – kierownik mgr inż. Michał Czerwiński

 

Granty finansowane przez Unię Europejską:

 • NATO Programme Security Through Science, Collaborative Linkage Grant No. CBP.EAP.CLG 983701 - High birefringence liquid crystal materials and their applications in advanced display and photonic devices, 2009 – 2012, kierownik – prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski

 

Grant w ramach współpracy z firmami zagranicznymi

 • W911NF-10-1-0483, Liquid Crystal Materials for On-wafer Microwave and Millimeter Wave Signal Processing Devices – kierownik prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski
 • RUAG (09-062) Development of liquid crystalline based RGB filter system – kierownik prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski

Współpraca krajowa i zagraniczna

 • Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. S.Urban - badania właściwości dielektrycznych i dynamiki molekuł związków nematycznych; prof. S.Wróbel - badanie właściwości dielektrycznych i dynamiki molekuł związków ferro- i antyferroelektrycznych.
 • Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej: prof. T.Woliński - zastosowania ciekłych kryształów w technice światłowodowej.
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu: prof. J.Jadżyn - właściwości fizykochemiczne związków ciekłokrystalicznych.
 • Uniwersytet w Mińsku (Białoruś): prof. V.Bezborodov - metody syntezy nowych związków ciekłokrystalicznych.
 • Uniwersytet w Goeteborgu (Szwecja): prof. S.Lagerwall, dr P.Ruquist - właściwości związków chiralnych, właściwości elektrooptyczne ferro- i antyferroelektryków.
 • Uniwersytet w Madrycie (Hiszpania): prof. J.M.Oton - właściwości elektrooptyczne ciekłych kryształów.
 • Uniwersytet Stanu Floryda (USA): prof. S.T.Wu - wysokodwójłomne materiały ciekłokrystaliczne.
 • Uniwersytet Allahabad (Indie): prof. R.Dhar - właściwości dielektryczne i dynamika molekuł w fazach ferro- i antyferroelektrycznych.
 • Uniwersytet Hyderabad (Indie): prof. V.S.Sastry - dynamika molekuł w fazach nematyczych.
 • Uniwersytet Północnego Bengalu (Indie): prof. P.Mandal, dr K.Das - właściwości fizyczne i struktura ciekłych kryształów i mieszanin.
 • Kent State University, Department of Chemistry and Biochemistry (USA): prof. M.Jaroniec – badanie nowych materiałów adsorpcyjnych

INFO DLA WYKŁADOWCÓW