Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

19-09-2017 15:34
18-09-2017 10:25
18-09-2017 10:25
15-09-2017 08:24
15-09-2017 08:24
15-09-2017 08:24
15-09-2017 08:24
14-09-2017 14:08
14-09-2017 13:29
13-09-2017 10:23
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40
12-09-2017 13:40

      W dniu 30 października 2013r Dziekan naszego Wydziału prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO na zaproszenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisław KOMOROWSKIEGO udał się do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskie Przedmieście w Warszawie, gdzie otrzymał zasłużony tytuł Profesora nauk chemicznych i tym samym został kolejnym „full” profesorem na naszym Wydziale.
      Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy kolejnych sukcesów naukowych, a w szczególności znalezienia się w gronie wybitnych Polskich naukowców zgromadzonych w Polskiej Akademii Nauk.

więcej...

       Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją Nr 908/KAT/2013  z dnia 23 października 2013r. poinformowało naszego Dziekana, że na podstawie kompleksowej oceny działalności naukowej Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego otrzymał kategorię naukową A.

więcej...

MarekPFundacja na Rzecz Nauki Polskiej nominowała spośród młodych polskich naukowców kpt. dr inż. Marka POLAŃSKIEGO z Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii na spotkanie w m. Lindau (Niemcy) z Laureatami Nagrody Nobla z dziedziny chemii. Do 30 Noblistów będzie uczestniczyło w tym spotkaniu. Zostało wytypowanych 550 spośród kilku tysięcy zgłoszonych kandydatów z całego świata. Kpt dr inż. Marek POLAŃSKI po przeprowadzonych recenzjach przez kapitułę znalazł się wśród nich.
Jest to wielkie wyróżnienie dla zdolnego naszego oficera, który będzie mógł wymienić swoje dotychczasowe poglądy i doświadczenia z najwybitniejszymi naukowcami na świecie.

polanski

 Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejną odsłonę programu START - stypendiów dla młodych naukowców. Wśród laureatów znalazł się asystent z Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii - kpt. dr inż. Marek Polański. Laureaci, osoby do 30 roku życia, otrzymują roczne stypendium z przeznaczeniem na dowolny cel, a podstawą oceny wniosków jest wyróżniający się dorobek naukowy.

 strunaTrzeci nabór artykułów do czasopisma naukowego „StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców” już trwa!

„StRuNa” jest ogólnopolskim (niezwiązanym z żadną uczelnią), niezależnym (wydawanym przez organizację pozarządową) drukowanym czasopismem naukowym (ISSN 2299-3088).

więcej...

INFO DLA WYKŁADOWCÓW