Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
21-02-2018 07:05
21-02-2018 07:05
13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21

     W dniu 31 października 2014 roku zakończył się specjalistyczny kurs „Pobieranie i przygotowanie próbek” przeprowadzony dla żołnierzy zawodowych wojsk chemicznych. Kurs był prowadzony przez kadrę nauczycieli akademickich z Instytutu Chemii a jego kierownikiem metodycznym był prof. dr hab. inż. Sławomir NEFFE. Za organizację wyżej wymienionego kursku był odpowiedzialny ppłk dr inż.Bogusław SIODŁOWSKI.Kurs zakończył się egzaminem końcowym, który wszyscy uczestnicy kursu zdali z ocenami pozytywnymi.

więcej...

     W dniu 24 października 2014 r zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych  „Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne” prowadzonych przez Instytut Chemii naszego Wydziału.
     Studia, które rozpoczęły się w październiku 2013r trwały dwa semestry i rozpoczęło je 22 słuchaczy praktycznie z całej Polski. Z różnych przyczyn studia ukończyło 14 osób.

więcej...

     Na zaproszenie kierownika Zakładu Fizyki i Technologii Kryształów dr hab. inż. Wiktora Piecka odwiedzili Wydział Nowych Technologii i Chemii Prof. Hideo Takezoe z Tokyo, a także Prof. Ewa Górecka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Takezoe pracuje w Tokyo Institue of Technology od 1976 roku z przerwą na trzyletni staż w Wydziale Chemii, Uniwersytetu Wisconsin.W chwili obecnej jest także profesorem wizytującym w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej...

   

     Nauczyciele akademiccy z Wydziału wykonując zadania naukowe w swoich jednostkach organizacyjnych brali udział w ostatnim okresie w konkursach prac naukowych organizowanych na szczeblu państwowym i niżej wymienieni odnieśli sukcesy:

więcej...

     W dniu 28.04.2014r. w Sali Rady Wydziału Nowych Technologii i Chemii Pan Dziekan prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO a także Prodziekani: dr hab. inż. Marzena TYKARSKA, prof. WAT i doc. dr inż. Aleksander KIEŻUN  spotkali się ze studentami i doktorantami naszego Wydziału.

więcej...

     Prof. Roman Dąbrowski za swój dorobek naukowy i nieoceniony wkład w rozwój chemii został wyróżniony honorowym członkostwem (Fellowship 2014) przez International Academy of Physical Science. Wręczenie certyfikatu odbyło się dnia 20 marca 2014 r. podczas konferencji CONIAPS 2014 – XVI Annual Conference of International Academy of Physical Science on Physical Sciences and Technology for Sustainable Development w Jabalpur w Indiach.

więcej...

INFO DLA WYKŁADOWCÓW