Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
21-02-2018 07:05
21-02-2018 07:05
13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21

     11 marca 2015 w Sali Obrad Rady Wydziału odbył się wykład prof. dr hab. Mieczysława Mąkoszy, pt. „Nukleofilowe podstawienie wodoru w nitroarenach. Pełny obraz podstawienia w arenach”. Profesor przybył do Wojskowej Akademii Technicznej w odpowiedzi na zaproszenie Koła Naukowego Chemików.

więcej...

W dniu 03.02.2015 r. odbyło się seminarium naukowe w Instytucie Chemii. Na zaproszenie Dyrektora Instytutu prof. dr hab. inż. Jerzego Chomy wykład na temat „Nanokryształy tlenkowe – synteza hydrotermalna, mikroskopia elektronowa, modelowanie DFT” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Sojka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej...

     W dniach  08 - 12. grudnia 2014 r., w Zakładzie Radiometrii i Monitoringu Skażeń , Instytutu Chemii,  Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT odbył się tygodniowy kurs doskonalący na temat. „Analiza instrumentalna". W szkoleniu uczestniczyli żołnierze zawodowi korpusu osobowego obrony przed bronią masowego rażenia z jednostek wojskowych z całego kraju.

więcej...

     W dniu 28.11.2014 r., w Zakładzie Radiometrii i Monitoringu Skażeń , Instytutu    Chemii,  Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT zakończył się tygodniowy specjalistyczny kurs doskonalący na temat. „Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe”. W szkoleniu uczestniczyli żołnierze zawodowi korpusu osobowego obrony przed bronią masowego rażenia z jednostek wojskowych z całego kraju.

więcej...

     Wydział Nowych Technologii i Chemii od początku swojego istnienia czyli od 1 września 2006 roku musi prowadzić rozbudowę i modernizację swojej bazy laboratoryjnej. Jest ona niezbędna do realizacji procesu dydaktycznego prowadzonego dla studentów w mundurach i studentów cywilnych, którzy są kształcenia na kierunku chemia. Szczególne warunki muszą być spełnione i niezbędne podczas kształcenia podchorążych o specjalności „ochrona przed skażeniami”, ale także dla kształconych specjalności „cywilnych”: materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne oraz materiały  wybuchowe i pirotechnika.

więcej...

INFO DLA WYKŁADOWCÓW