Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 08:42
23-10-2017 08:42
20-10-2017 14:15
20-10-2017 11:07

     11 marca 2015 w Sali Obrad Rady Wydziału odbył się wykład prof. dr hab. Mieczysława Mąkoszy, pt. „Nukleofilowe podstawienie wodoru w nitroarenach. Pełny obraz podstawienia w arenach”. Profesor przybył do Wojskowej Akademii Technicznej w odpowiedzi na zaproszenie Koła Naukowego Chemików.

więcej...

W dniu 03.02.2015 r. odbyło się seminarium naukowe w Instytucie Chemii. Na zaproszenie Dyrektora Instytutu prof. dr hab. inż. Jerzego Chomy wykład na temat „Nanokryształy tlenkowe – synteza hydrotermalna, mikroskopia elektronowa, modelowanie DFT” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Sojka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej...

     W dniach  08 - 12. grudnia 2014 r., w Zakładzie Radiometrii i Monitoringu Skażeń , Instytutu Chemii,  Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT odbył się tygodniowy kurs doskonalący na temat. „Analiza instrumentalna". W szkoleniu uczestniczyli żołnierze zawodowi korpusu osobowego obrony przed bronią masowego rażenia z jednostek wojskowych z całego kraju.

więcej...

     W dniu 28.11.2014 r., w Zakładzie Radiometrii i Monitoringu Skażeń , Instytutu    Chemii,  Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT zakończył się tygodniowy specjalistyczny kurs doskonalący na temat. „Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe”. W szkoleniu uczestniczyli żołnierze zawodowi korpusu osobowego obrony przed bronią masowego rażenia z jednostek wojskowych z całego kraju.

więcej...

     Wydział Nowych Technologii i Chemii od początku swojego istnienia czyli od 1 września 2006 roku musi prowadzić rozbudowę i modernizację swojej bazy laboratoryjnej. Jest ona niezbędna do realizacji procesu dydaktycznego prowadzonego dla studentów w mundurach i studentów cywilnych, którzy są kształcenia na kierunku chemia. Szczególne warunki muszą być spełnione i niezbędne podczas kształcenia podchorążych o specjalności „ochrona przed skażeniami”, ale także dla kształconych specjalności „cywilnych”: materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne oraz materiały  wybuchowe i pirotechnika.

więcej...

INFO DLA WYKŁADOWCÓW