Jednostki organizacyjne

USOS

       Z przyjemnością informujemy, że Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała dotację celową na finansowanie w 2014 r. kosztów realizacji pierwszego etapu inwestycji aparaturowej w Instytucie Fizyki Technicznej  WTC  pn.: Laboratorium processingu i charakteryzacji warstw epitaksjalnych z HgCdTe i supersieci II-rodzaju z InAs/GaSb.

więcej...

     W czwartek,13 lutego br., w hotelu „Mazurkas” w Ożarowie Mazowieckim miał miejsce dzień otwarty  konferencji zamykającej 3-letni międzynarodowy projekt, którego głównym celem była ocena ryzyka związanego z zatopioną amunicją chemiczną w Morzu Bałtyckim.

więcej...

      W dniu 30 października 2013r Dziekan naszego Wydziału prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO na zaproszenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisław KOMOROWSKIEGO udał się do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskie Przedmieście w Warszawie, gdzie otrzymał zasłużony tytuł Profesora nauk chemicznych i tym samym został kolejnym „full” profesorem na naszym Wydziale.
      Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy kolejnych sukcesów naukowych, a w szczególności znalezienia się w gronie wybitnych Polskich naukowców zgromadzonych w Polskiej Akademii Nauk.

więcej...

       Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją Nr 908/KAT/2013  z dnia 23 października 2013r. poinformowało naszego Dziekana, że na podstawie kompleksowej oceny działalności naukowej Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego otrzymał kategorię naukową A.

więcej...

INFO DLA WYKŁADOWCÓW