Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

13-10-2017 09:31
13-10-2017 09:31
13-10-2017 09:31
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 11:47
12-10-2017 10:42
12-10-2017 10:42
11-10-2017 08:56
11-10-2017 08:56
09-10-2017 12:21
06-10-2017 14:35
06-10-2017 13:04
06-10-2017 13:04
06-10-2017 10:28
06-10-2017 10:28
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
06-10-2017 09:40
05-10-2017 09:50
05-10-2017 09:50
05-10-2017 06:54

W dniu 03.02.2015 r. odbyło się seminarium naukowe w Instytucie Chemii. Na zaproszenie Dyrektora Instytutu prof. dr hab. inż. Jerzego Chomy wykład na temat „Nanokryształy tlenkowe – synteza hydrotermalna, mikroskopia elektronowa, modelowanie DFT” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Sojka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej...

     W dniach  08 - 12. grudnia 2014 r., w Zakładzie Radiometrii i Monitoringu Skażeń , Instytutu Chemii,  Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT odbył się tygodniowy kurs doskonalący na temat. „Analiza instrumentalna". W szkoleniu uczestniczyli żołnierze zawodowi korpusu osobowego obrony przed bronią masowego rażenia z jednostek wojskowych z całego kraju.

więcej...

     W dniu 28.11.2014 r., w Zakładzie Radiometrii i Monitoringu Skażeń , Instytutu    Chemii,  Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT zakończył się tygodniowy specjalistyczny kurs doskonalący na temat. „Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe”. W szkoleniu uczestniczyli żołnierze zawodowi korpusu osobowego obrony przed bronią masowego rażenia z jednostek wojskowych z całego kraju.

więcej...

     Wydział Nowych Technologii i Chemii od początku swojego istnienia czyli od 1 września 2006 roku musi prowadzić rozbudowę i modernizację swojej bazy laboratoryjnej. Jest ona niezbędna do realizacji procesu dydaktycznego prowadzonego dla studentów w mundurach i studentów cywilnych, którzy są kształcenia na kierunku chemia. Szczególne warunki muszą być spełnione i niezbędne podczas kształcenia podchorążych o specjalności „ochrona przed skażeniami”, ale także dla kształconych specjalności „cywilnych”: materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne oraz materiały  wybuchowe i pirotechnika.

więcej...

     W dniu 31 października 2014 roku zakończył się specjalistyczny kurs „Pobieranie i przygotowanie próbek” przeprowadzony dla żołnierzy zawodowych wojsk chemicznych. Kurs był prowadzony przez kadrę nauczycieli akademickich z Instytutu Chemii a jego kierownikiem metodycznym był prof. dr hab. inż. Sławomir NEFFE. Za organizację wyżej wymienionego kursku był odpowiedzialny ppłk dr inż.Bogusław SIODŁOWSKI.Kurs zakończył się egzaminem końcowym, który wszyscy uczestnicy kursu zdali z ocenami pozytywnymi.

więcej...

INFO DLA WYKŁADOWCÓW