Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

07-12-2017 09:41
06-12-2017 18:15
01-12-2017 13:10
01-12-2017 13:10
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
Lappeenranta University of Technology, LUT

19. maja 2015 roku Wojskowa Akademia Techniczna podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką w Lappeenrancie (Lappeenranta University of Technology, LUT). Współpraca dotyczyć będzie wspólnej realizacji projektu badawczego pt. „Zastosowanie różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów do detekcji zanieczyszczeń wody”. Projekt finansowany jest przez Fińską Agencję Finansowania Innowacji TEKES, która jest odpowiednikiem polskiego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

więcej...

W dniach 21-22 maja 2015 odbyło się VIII Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych. Organizatorami tej konferencji były: Koło Naukowe Chemików, Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce (WITU). Seminarium swoim patronatem objął Dyrektor WITU płk dr inż. Jacek Borkowski.

więcej...

W dniu 18 maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwiedził wspólne VIGO-WAT laboratorium wzrostu warstw epitaksjalnych MOCVD i MBE, którego kierownikiem ze strony WAT- WTC jest dr inż. Waldemar Gawron. Laboratorium mieści się w siedzibie firmy Vigo System w Ożarowie Mazowieckim.

Bliższe informacje na temat wizyty tutaj: LINK

Studenci Koła Naukowego Chemików brali czynny udział w 19. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Impreza odbyła się w sobotę 9 maja br.  na Stadionie Narodowym w Warszawie.  Chemicy trafnie dobrali doświadczenia do tegorocznego hasła przewodniego pikniku, którym było ŚWIATŁO.

więcej...

     11 marca 2015 w Sali Obrad Rady Wydziału odbył się wykład prof. dr hab. Mieczysława Mąkoszy, pt. „Nukleofilowe podstawienie wodoru w nitroarenach. Pełny obraz podstawienia w arenach”. Profesor przybył do Wojskowej Akademii Technicznej w odpowiedzi na zaproszenie Koła Naukowego Chemików.

więcej...

INFO DLA WYKŁADOWCÓW