Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

07-12-2017 09:41
06-12-2017 18:15
01-12-2017 13:10
01-12-2017 13:10
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02

Po zakończonych egzaminach dyplomowych na studiach pierwszego stopnia w dniu 6 kwietnia 2016 roku, dziekan prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO wręczył absolwentom dyplomy ukończenia studiów na kierunkach  chemia i inżynieria materiałowa.

więcej...

W dniu 19 marca 2016 roku w godzinach od 8.00 do 14.00 otwarły się „drzwi „ w całej Wojskowej Akademii Technicznej i w naszych Wydziałowych laboratoriach dla przyszłych kandydatów na studentów.

więcej...

W  dniach 22-26 lutego br., w Zakładzie Radiometrii i Monitoringu Skażeń, Instytutu Chemii, w naszym wydziale odbył się kolejny kurs doskonalący na tematy: „Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy”. W szkoleniu uczestniczyli żołnierze zawodowi korpusu osobowego wojsk chemicznych z jednostek wojskowych z całego kraju.

więcej...

W dniu 29 stycznia 2016 r. gośćmi Wydziału Nowych Technologii i Chemii byli prof. dr hab. inż. Marek Samoć oraz dr inż. Katarzyna Matczyszyn z Katedry Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych, Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Dr inż. Katarzyna Matczyszyn wygłosiła referat na temat „Badania ciekłokrystalicznego DNA przy użyciu liniowych i nieliniowych technik optycznych”. Na seminarium licznie przybyli pracownicy Wydziału.

więcej...

Informujemy, że od 01.02. 2016 r. do 29.02.2016 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku akademicki 2016/2017 lub praktykę w roku akademickim 2015/2016.

więcej...

WTC logo

NOWY KIERUNEK STUDIÓW – INTERDYSCYPLINARNY linia

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA

WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII i CHEMII
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego

więcej...

NAGRODA  BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO dla sierż. pchor. Bartłomieja Alberta FLISZKIEWICZA

Sierż. pchor. Bartłomiej Albert FLISZKIEWICZ – student stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku chemia z naszego Wydziału został wyróżniony nagrodą ufundowaną przez Jego Ekscelencję Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa GUZDKA dla najlepszego studenta podchorążego w obszarze nauk ścisłych. Wręczenie nagrody odbyło się w dniu Święta Wojskowej Akademii Technicznej i Dnia Podchorążego.

więcej...

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia dla Młodych Wybitnych Naukowców w edycji 2015 roku. O Stypendium MNiSW dla Młodych Naukowców mogli ubiegać się badacze o uznanym, międzynarodowym dorobku naukowym, mający nie więcej niż 35 lat. Spośród 814 kandydatów wyłoniono 255 Stypendystów. Stypendium wynosi 5390 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres do 36 miesięcy.

więcej...

INFO DLA WYKŁADOWCÓW