Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
21-02-2018 07:05
21-02-2018 07:05
13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21

energia dla przeszlosci

PKN ORLEN

· PKN ORLEN jest po raz drugi raz partnerem projektu stażowego #Energia dla Przyszłości
· Idea programu, to: każdy stażysta ma zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki i zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego
· Celem jest pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej
Co to #Energia dla Przyszłości ?
· płatny roczny staż, w Spółkach i Ministerstwie Energii
· benefit dla stażysty: unikalna możliwość poznania w ramach jednego stażu PKN ORLEN oraz innych największych polskich spółek energetycznych (PGE i PGNiG) oraz Ministerstwa Energii
Cykl stażu:
· 1 miesiąc- Ministerstwo Energii
· 3 miesiące – staż rotacyjny - po 1 miesiącu w każdej firmie (PKN ORLEN, PGE, PGNiG)
· 6 miesięcy- staż w jednej z firm(PKN ORLEN, PGE, PGNiG)
· 2 miesiące - Ministerstwo Energii
Max miesięczna liczba godzin pracy 176 godzin
Gdzie?
· m.in. w siedziba PKN ORLEN w Warszawie ul. Bielańskiej
· w siedzibie Spółek (PGE i PGNiG) oraz Siedzibie Ministerstwa Energii
Kiedy?
rekrutacja trwa · do 23 maja 2017
· październik 2017 - wrzesień 2018- start stażu
· czerwiec 2017 r.- ogłoszenie wyników
Dla kogo ?
· przyjmujemy w ramach programu 30 studentów
· z V roku studiów jednolitych
· absolwentów poniższych wydziałów danej uczelni, w przypadku których od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy
· studentów III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych
Z poniższych uczelni/kierunków:
· Politechnika Warszawska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
· Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny,
· Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Energetyki i Paliw; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki;
· Politechnika Łódzka: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Mechaniczny;
· Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,
· Politechnika Poznańska: Wydział Elektryczny, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
· Politechnika Śląska w Gliwicach: Wydział Elektryczny, Wydział Górnictwa i Geologii, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny;
· Politechnika Lubelska: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska;
· Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Mechaniczny;
· Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Wydział Elektryczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej  i Mechatroniki.
Kryteria spełnienia:
· edukacja w ramach powyższych uczelni i w/w/ status
· średnia z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na poziomie nie niższym niż 4,0
Dodatkowo punktowane:
· odbycie praktyki/stażu/wolontariatu w instytucjach związanych z sektorem energetycznym;
· znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2
· nauka na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne)
Warunki stażowania?
· wynagrodzenie 3,600 brutto/miesięcznie + umowa zlecenie
Jak aplikować, co zrobić? Ścieżka.
· za pomocą formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie www.me.gov.pl w zakładce dotyczącej
programu stażowego „#Energia dla Przyszłości”.
Etapy rekrutacji
3 etapy
1 etap:
· przesłanie dokumentów (CV, LM, zaświadczenie z uczelni)
2 etap
· Test wiedzy jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru(energetyka, energia jądrowa, odnawialne źródła energii, sektor paliw ciekłych i gazowych)
· Test analityczny
· Test znajomości j. angielskiego
3 etap
· rozmowa kwalifikacyjna
W trakcie stażu
· bieżące wsparcie indywidualne zarówno koordynatora programu #Energia dla Przyszłości jak i opiekuna stażysty z danej firmy
· konkretne zadania rozliczane w ramach indywidualnie dobranego harmonogramu stażu

INFO DLA WYKŁADOWCÓW